KMOP
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Sexuality4All.der - Ανακοίνωση

Το έργο Best4OlderLGBTI φιλοδοξεί να προωθήσει το δικαίωμα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη σεξουαλικότητα και να καταπολεμήσει τις διακρίσεις που υφίστανται λόγω ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. Απώτερος σκοπός του είναι να προωθήσει τα δικαιώματα των μεγαλύτερων σε ηλικία ΛΟΑΤΙ ατόμων, µέσω της ευαισθητοποίησης ποικίλων ομάδων-στόχου, και να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας κοινωνίας περισσότερο ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, μια από τις κύριες δράσεις του έργου Best4OlderLGBTI είναι η προσαρμογή και ανάπτυξη του καινοτόμου δια ζώσης προγράμματος παρέμβασης Sexuality4All.der. Το πρόγραμμα Sexuality4All.der απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φροντιστές, κ.α.) και έχει στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών και την άμβλυνση των αρνητικών στερεοτύπων και στάσεων γύρω από τη σεξουαλικότητα και το φύλο για ΛΟΑΤΙ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μέσα από διαδραστικές και βιωματικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις συναντήσεις, στις οποίες θα συμμετάσχουν 6 επαγγελματίες από τους τομείς της υγείας, της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής στήριξης. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι απαραίτητη και στις τρεις συναντήσεις.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΚΜΟΠ (Σκουφά 75, Αθήνα), στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, 17:00-18:30
  • Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, 17:00-18:30
  • Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 17:00-19:00

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/zAkrqGFTNoJAasMP6

Λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού θέσεων, σας παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εφόσον είστε βέβαιοι-ες-α ότι θα μπορέσετε να παρευρεθείτε και στις τρεις συναντήσεις.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Sexuality4All.der μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τους στόχους του Best4OlderLGBTI μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ή τη σελίδα μας στο Facebook.

Το έργο Best4OlderLGBTI χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υλοποείται σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα (ΚΜΟΠ), Ιρλανδία (Age Action), Ιταλία (Anziani e Νon Σolo), Ολλανδία (Roze 50+), Πορτογαλία (CASO50+, Fluxphera) και Ρουμανία (EaSΙ).

Η βιώσιμη και δημοκρατική διακυβέρνηση προϋποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες και να αντιπροσωπεύονται οι απόψεις, οι αξίες, οι ανησυχίες τους ανεξάρτητα από την ηλικία, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το εθνικό, πολιτισμικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο. Παρόλα αυτά, η προκατάληψη ενάντια στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα περιορίζει τη συμμετοχή τους στην πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία VoiceIt – που συντονίζεται από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας- διεξάγει έρευνα με σκοπό να καταγράψει τις αντιλήψεις του πληθυσμού για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, τα πιθανά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα με μειονοτικό εθνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, καθώς και τις ανάγκες για πολιτική μεταρρύθμιση με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

H έρευνα απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, κυβερνητικούς αξιωματούχους, αντιπροσώπους πολιτικών κομμάτων και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος.

Εάν είσαι πάνω από 18 ετών, συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και βοήθησέ μας να διαμορφώσουμε μία κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://kmop.limequery.com/762989?lang=en  

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην προώθηση της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Χρειαζόμαστε τη Φωνή σου!

 

Λίγα λόγια για το VoiceIt

Η πολιτική αντιπροσώπευση και συμμετοχή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι αναγκαία για την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και πολιτικών αλλά και για τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία VoiceIt στοχεύει στο να αυξήσει τη συμμετοχή και την άμεση εμπλοκή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, εμπλέκοντας κυβερνητικούς αξιωματούχους, ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις και εκπροσώπους κομμάτων σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τη συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο.

Διαθέσιμη η νέα μελέτη του ευρωπαϊκού έργου Youth Empowerment and Innovation project(YEIP), η οποία περιλαμβάνει τα τελικά συμπεράσματά σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας στην Ευρώπη, με επίκεντρο την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Ρουμανία. Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω επιστημονικών ερευνών σχετικά με τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας στην Ευρώπη.