KMOP
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το ΚΜΟΠ είχε ανέκαθεν στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του την προσπάθεια για εξάλειψη των ανισοτήτων, την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών και την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κυρίως σε βάρος ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Βασικό πυλώνα των δράσεων του ΚΜΟΠ αποτελεί η συμμετοχή στο διεθνή αγώνα εναντίον της εμπορίας ανθρώπων (Human Trafficking), με ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά στην εμπορία παιδιών.

Για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαινομένου, το ΚΜΟΠ δραστηριοποιείται σε 4 κατευθύνσεις: στην υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών μέσω διεθνών συνεργασιών και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης / εμπειρογνωμοσύνης.

Ειδικότερα, το ΚΜΟΠ διαθέτει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών, καθώς οι σχετικές του δράσεις ξεκίνησαν πριν από 15 χρόνια, όταν το 2002 υλοποίησε μια ευρεία ενημερωτική εκστρατεία σε 3 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο) για την πρόληψη του φαινομένου του trafficking σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Πιο πρόσφατα, το 2014 υλοποιήθηκε στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία για την εμπορία ανθρώπων σε συνεργασία με το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ) με στόχο την ενημέρωση και κινητοποίηση κυρίως των νέων απέναντι στο φαινόμενο. Η εκστρατεία είχε σαν κεντρικό μήνυμα «Μη γυρνάς την πλάτη – Μάθε την αλήθεια – Μη μένεις αμέτοχος», ενώ περισσότεροι από 250.000 νέοι προσεγγίστηκαν μέσω πληθώρας δράσεων δημοσιότητας και ενημερώθηκαν.

Συμπληρωματικά, το ΚΜΟΠ υλοποίησε κατά την περίοδο 2015 – 2016, το ΚΜΟΠ υλοποίησε μια ολοκληρωμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με στόχο την υποστήριξη εν δυνάμει θυμάτων trafficking στην περιοχή. Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη (EEA Grants) και περιελάμβανε τη λειτουργία ενός Κέντρου Υποδοχής στη Θεσσαλονίκη (Drop-in Center), σε συνδυασμό με την υλοποίηση παρεμβάσεων στο δρόμο (outreach), με στόχο την προσέλκυση των εν δυνάμει θυμάτων. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος εντοπίστηκαν περισσότερα από 500 άτομα στο δρόμο, για τα οποία υπήρχε υποψία εκμετάλλευσής τους από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων, 80 από τα οποία επισκέφθηκαν τελικά το Κέντρο Υποδοχής.

Αναφορικά με τις σχετικές διεθνείς συνεργασίες του ΚΜΟΠ, κατά την περίοδο 2011 – 2015, συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος σε 3 προγράμματα ευρείας κλίμακας, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, οι εν λόγω δράσεις περιελάμβαναν τρία διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε θέματα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την EC/DG "Home Affairs" μέσω του προγράμματος ISEC (GATE: "Guardians Against child Trafficking and Exploitation", IMPACT: Improving and Monitoring Protection systems Against Child Trafficking and exploitation","Resiland: Participation, Capacities and Resilience of Children on the Move against Trafficking and Exploitation").

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης / εμπειρογνωμοσύνης, το ΚΜΟΠ ολοκλήρωσε το Νοέμβριο του 2013 ένα έργο στρατηγικής σημασίας για λογαριασμό της Κυβέρνησης του Κοσσόβου αναφορικά με την ενδυνάμωση θεσμών, εργαλείων και ανθρώπινων πόρων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ειδικότερα, το ΚΜΟΠ ανέλαβε το 2011 ως επικεφαλής εταίρος διεθνούς σχήματος  την τεχνική υποστήριξη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Trafficking in Human Beings) στο Κόσσοβο, με στόχο τη μείωση των φαινομένων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων, την προστασία ατόμων που έχουν υποστεί εμπορία και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.