KMOP
ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ο τρόπος αντιμετώπισης των ατόμων με ψυχικές ασθένειες από το κοινωνικό σύνολο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής του συγκεκριμένου κοινωνικού συνόλου. Ταυτόχρονα, η ψυχική υγεία είναι μία από τις βασικότερες ανθρώπινες αξίες, ενώ επίσης ο σεβασμός της αποτελεί σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. Τα μοντέλα που διέπουν τις σχετικές παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες επικαιροποιούνται συνεχώς, ενσωματώνοντας καινοτομίες όπως υποστήριξη σε επίπεδο κοινωνικού συνόλου, αποασυλοποίηση, αποκέντρωση και κινητοποίηση μη κρατικών φορέων.

Παρά την προκαλούμενη ευαισθητοποίηση αναφορικά με την ψυχική υγεία, αποτελεσματικές δράσεις που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού και υποστηρίζουν τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα νοητικής στέρησης να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, προωθώντας την ανεκτικότητα και μειώνοντας (ή και εξαφανίζοντας) την έκθεση αυτών των ατόμων σε κινδύνους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, δεν είναι επαρκείς σε πολλές χώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις συχνά δεν αγγίζουν τις πιο ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες δεν είναι προσβάσιμες, αποδεκτές, αποτελεσματικές ή οικονομικά ανεκτές.

Το ΚΜΟΠ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών εφαρμογής ενός συστήματος για την ψυχική υγεία στην Ελλάδα που θα βασίζεται στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, το ΚΜΟΠ λειτουργεί για αρκετά χρόνια 3 μονάδες διαβίωσης – οικοτροφεία ατόμων σε νοητική στέρηση και ένα Κέντρο Ημέρας, που παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με σκοπό την αποφυγή του στιγματισμού των ωφελουμένων.

Οι ολιστικού τύπου υπηρεσίες μας στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα νοητικής στέρησης και των φροντιστών τους, καθώς και στην προώθηση των δικαιωμάτων τους, αποσκοπώντας στον τερματισμό προβλημάτων διακρίσεων και στιγματισμού τους.

 

 
Μονάδες διαβίωσης – Οικοτροφεία «Αλκυονίς», «Καλυψώ» και «Προοπτική»

Το ΚΜΟΠ λειτουργεί 3 οικοτροφεία για άτομα με ψυχικές διαταραχές, εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται στο Καπανδρίτι Αττικής (Αλκυονίς και Καλυψώ) και το τρίτο στο Ξυλόκαστρο Πελοποννήσου (Προοπτική). Και οι 3 μονάδες παρέχουν φιλικού τύπου υποδομές σε άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τα οποία έχουν παραπεμφθεί σε αυτές τις δομές από δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία. Παρέχουν επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στην καταπολέμηση του στιγματισμού των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και στην προώθηση υποστήριξης από το οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον.

Οι 3 μονάδες διαβίωσης εξυπηρετούν 45 άτομα σε ετήσια βάση, τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής χρόνια ψυχική πάθηση, που δεν τους επιτρέπει να διαβιούν αυτόνομα. Οι μονάδες είναι στελεχωμένες από διεπιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές κλπ.), που παρέχουν 24ωρη υποστήριξη στους ωφελούμενους μέσω μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών αποκατάστασης και επανένταξης. Η θεραπεία παρέχεται με βάση ατομικών σχεδίων φροντίδας περιλαμβάνοντας:

 • Ιατρική και ψυχιατρική περίθαλψη
 • Ατομική διαχείριση (case management)
 • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής εκπαιδευτικού και προ-επαγγελματικού χαρακτήρα
 • Εξειδικευμένη υποστήριξη για τις οικογένειες και τους φροντιστές των ωφελουμένων

Επιπρόσθετα, όλες οι μονάδες διαβίωσης προάγουν την κοινωνική ενσωμάτωση και ενεργοποίηση των ωφελουμένων μέσω κοινωνικών δράσεων και δραστηριοτήτων αναψυχής, σε συνδυασμό με στοχευμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου, με στόχο την καταπολέμηση προκαταλήψεων και την άρση του στιγματισμού που σχετίζεται με ψυχικές νόσους.

 
Κέντρο Ημέρας «Αριάδνη»

Το Κέντρο Ημέρας «Αριάδνη» βρίσκεται στον Πειραιά, στο Νομό Αττικής. Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και θεραπεία σε άτομα με χρόνια νοσήματα, αλλά όχι βαριάς μορφής. Σε ετήσια βάση, το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί περίπου 35 ωφελούμενους, ηλικίας από 20 μέχρι 50 ετών, που δεν είναι σε θέση να διαβιούν εντελώς αυτόνομα, καθώς και στις οικογένειές τους.

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει πρόσβαση στους ωφελούμενους σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών ημερήσιας αποκατάστασης, προσανατολισμένες στην προώθηση ευκαιριών κοινωνικοποίησης, παραγωγικότητας και ανόδου του βιοτικού επιπέδου τους, αλλά και πρόληψης περιπτώσεων πιθανών υποτροπών.

Η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών βασίζεται σε εξατομικευμένα προγράμματα φροντίδας, συνέπεια ατομικής αξιολόγησης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου, τα οποία σχεδιάζονται με στόχο την κινητοποίηση του κάθε ωφελουμένου και την ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τις δεξιότητές του, ώστε να καταστεί ένα λειτουργικό μέλος του κοινωνικού συνόλου. Βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ωφελουμένου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ψυχοκοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες: ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, ομαδική θεραπεία και οικογενειακή συμβουλευτική
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες προ-επαγγελματικού χαρακτήρα: υπηρεσίες ψυχαγωγίας, δραματοθεραπεία και θεραπεία μέσω τέχνης
 • Εργοθεραπεία για άτομα με νοητική στέρηση ελαφριάς μορφής
 • Υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των ωφελουμένων, συμπεριλαμβάνονται και οικογενειακό προσανατολισμό
 • Δραστηριότητες που προάγουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου