Η μουσική ως εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών

Have you ever thought how music can be used as a tool for building an inclusive world without discrimination? Music, as well as theatre, cinema, poetry and other ways of expression through the arts, constitute key elements for migrants effective integration, into the Greek society. Read our review and learn the existing policies/practices and tools […]

Η μουσική ως εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών Διαβάστε περισσότερα »