Search
Close this search box.

HOPEFUL | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης παιδιών προσφύγων και μεταναστών

HOPEFUL | Προώθηση της κοινωνικής ένταξης παιδιών προσφύγων και μεταναστών

Εκπαιδευτικά εργαλεία για καθηγητές και εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο προώθησης της κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών ήταν το θέμα της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ –Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκούέργου HOPEFUL  ExtendingTeachers Competencesin the effective teaching of literacy, numeracy and digital skills to refugee children τουπρογράμματος Erasmus+. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων παιδιών προσφύγων και μεταναστώνδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν παραμείνει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος για μεγάλο χρονικόδιάστημα, καθώς και στη μείωση του φαινομένου της σχολικής διαρροής και στην ενίσχυση των δεξιοτήτωνανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής καθώς και ψηφιακών τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιωθεί η σχολικήεπίδοση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στις χώρες – εταίρους του προγράμματος (Μάλτα, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος).

Πιο συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία της αριθμητικής, του γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε παιδιάπρόσφυγες και μετανάστες με μαθησιακά κενά λόγω διακοπής της εκπαίδευσης και μειωμένη γνώση τηςμητρικής ή αγγλικής γλώσσας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 80 άτομα και η συζήτηση συντονίστηκε από την κ. Σύριλα Μακαρέζου, Συντονίστρια Δικτύου του ΚΜΟΠ. Σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης ήταν να ευαισθητοποιήσει σχετικά μετις επιτυχημένες πρακτικές ένταξης στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει τα αποτελέσματα του έργου HOPEFULπου δημιουργήθηκαν  σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κ. Sabela Rubio Caamano, επικεφαλής του έργου από τονοργανισμό SOS Malta, παρουσίασε στο κοινό το περιεχόμενο και τις θεματικές του έργου, κάνοντας ειδική αναφορά στην προσφυγική κρίση και τιςσυνθήκες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση. Η κ. Caamano τόνισετην ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις συγκεκριμένες γνώσεις και τα εργαλεία για να βοηθήσουναποτελεσματικά τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο που τείνουν να έχουν χαμηλότερες εκπαιδευτικέςεπιδόσεις από τα γηγενή παιδιά.

Η κ. Giulia Siino, Project Manager του οργανισμού CESIE (Ιταλία), παρουσίασε μία συγκριτική μελέτη σχετικά με τηνεκπαιδευτική κοινότητα και την ένταξη στο σχολείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. “Σχεδόν όλοι οιεκπαιδευτικοί στις σχολικές κοινότητες είπαν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα παράστην ποσότητα” ανέφερε η κα Siino, προσθέτοντας ότι  “η ένταξη δεν πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά ωςκάτι που συνδέεται με τους μαθητές αλλά μάλλον κάτι που πρέπει να θεωρείται ως πρόβλημα όλων”. Ομοίως ηκ. EsperanzaMartinez Ortiz, επικεφαλής του έργου HOPEFUL από τον οργανισμό της SOS Malta παρουσίασε τοπρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτικούς. Εκτός από την Εποικοδομητική Μεθοδολογία, η καMartinez Ortiz ανέφερε λεπτομερώς τις βασικές θεματικές του προγράμματος σπουδών που αποτελείται από ταπαρακάτω κεφάλαια:  i) Δημιουργία ομάδας, ii) Διαπολιτισμικός Διάλογος, iii) Ανταλλαγή εμπειριών, πολιτισμόςκαι διαπολιτισμικότητα.

Στην τοποθέτησή της η κ. Αριάδνη Ματράκα, Project Manager από τον οργανισμό ΚΜΟΠ, επικεντρώθηκε στοβασικό στόχο του έργου HOPEFUL, την ανάπτυξη δηλαδή ενός καινοτόμου διαγνωστικού εργαλείου για τηναποτελεσματική αξιολόγηση της αριθμητικής, του γραμματισμού και των ψηφιακών ικανοτήτων, των κενών καιτων αναγκών των μαθητών/τριών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο. “Τα εγχειρίδια που έχουναναπτυχθεί στο Πνευματικό Προϊόν 2, περιλαμβάνουν τα διαγνωστικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν για τουςεκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να τους υποστηρίξουν στην ακριβή αξιολόγηση τωναριθμητικών, γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, κενών και αναγκών μαθητών/τριών Γυμνασίου και Λυκείου με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρό” ανέφερε η κ. Ματράκα. Όπως εξήγησε, αναμένεται ότι η ακριβήςαξιολόγηση θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα κενά, τις διαφορετικές μαθησιακέςανάγκες και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις προκειμένου να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τωνμαθητών και να τους βοηθήσουν να γεφυρώσουν τα κενά που προκαλούνται από τη διακοπή της εκπαίδευσης, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δύο Εγχειρίδια περιέχουν ασκήσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκειατου έργου, ένα για το Γυμνάσιο και ένα για το Λύκειο. Δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό εκπαιδευτικόσύστημα, οι ασκήσεις για την αξιολόγηση των προαναφερθέντων ικανοτήτων δεν βασίζονται σε συγκεκριμένεςηλικιακές ομάδες, αλλά σε δύο ευρύτερα εκπαιδευτικά στάδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: το Γυμνάσιο(για ηλικίες 12 έως 15 ετών) και το Λύκειο (για ηλικίες 15 έως 18 ετών). Επιπλέον, όλο το υλικό τουΠρογράμματος Σπουδών και των Διαγνωστικών Εργαλείων (Πνευματικά Προϊόντα 1 & 2) έχει ψηφιοποιηθεί έτσιώστε περισσότεροι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση σε αυτό, καθώς έχει σχεδιαστεί ειδικά για να τουςυποστηρίζει στην καθημερινή τους εργασία.

Η κ. Ειρήνη Θεοδούλου, Project Manager & Researcher από τον οργανισμό CARDET (Κύπρος) παρουσίασε βήμαπρος βήμα την διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Επιπρόθετα, η κ. Ελλη ΔούφεξηΚαπλάνη, Ερευνήτρια του ΚΜΟΠ, περιέγραψε τη διαδικασία του ερευνητικού πεδίου, εστιάζοντας στις ανάγκεςτων μαθητών και εκπαιδευτικών που προέκυψαν από τα ευρήματα της έρευνας.  Για παράδειγμα, όπως εξήγησεη κ. Καπλάνη, μία από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην καθημερινήπρακτική μεθόδους και προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες νααποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, να προσεγγίσουν την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας μεκριτικό τρόπο.

Από τον οργανισμό CSCDanilo Dolci (Ιταλία), η Project Manager κ. VidjayaThelen ανέλυσε τον τρόπο που ητεχνολογία και η κοινωνική ένταξη είναι δύο έννοιες που συνοδεύουν η μία την άλλη. Συγκεκριμένα εξήγησεότι η χρήση μικροελεγκτών και η κωδικοποίηση μπορούν να προωθήσουν τη συμπερίληψη παιδιών μεταναστώνκαι προσφύγων.

Στην ομιλία του ο κ. Θοδωρής Κωστούλας, Academy Program Manager του οργανισμού  Odyssea, επικεντρώθηκεστο πώς η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την ένταξη, εξηγώντας πώς οσυγκεκριμένος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Αθήνα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δρ. Στέφανος Σπανέας από το Migrant Information Center  MiHub (Κύπρος) αναφέρθηκε στην εκπαίδευση τωνμεταναστών στην Κύπρο, εντοπίζοντας δύο κρίσιμα μειονεκτήματα: i) έλλειψη στρατηγικής χωρίς αποκλεισμούςγια τους μετανάστες ii) έλλειψη συστηματικού συστήματος υποτροφιών.

 

Λίγα λόγια για το έργο

Το HOPEFUL αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις και ανάγκες ενίσχυσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της αριθμητικής, του γραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές με προσφυγικό καιμεταναστευτικό υπόβαθρο , προκειμένου να προωθήσουν την επιτυχή ένταξή τους στην εκπαίδευση και να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις, αναπτύσσοντας, δοκιμάζοντας και διαδίδοντας διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, με τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων συνεργατικής διαδικασίας, που περιλαμβάνουν 4 οργανώσεις εταίρους και 100 εκπαιδευτικούς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 3637547 ή στο παρακάτω email  [email protected] ή στο Facebook  https://www.facebook.com/hopefuleu/ .

Μπορείτε αν επισκεφτείτε το site του έργου, εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου, πατώντας εδώ.

Leave a comment
or ask for help