ΠΓΔΜ – Αγορά εργασίας

Προώθηση της ενεργού ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας

Αύξηση της ενεργοποίησης των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στην αγορά εργασίας με τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης και των προσόντων τους.

Αριθμός αναφοράς: EuropeAid/135-012/M/ACT/MK

Χρηματοδοτείται από: ΕΚ / Υπουργείο Οικονομικών (CFCD) Διάρκεια: 15/12/2015-14/08/2017

Λογότυπο KMOP

Πρόκληση

Τα τελευταία χρόνια, η προώθηση της ενεργού ένταξης των ατόμων στην πιο αδύναμη θέση στην αγορά εργασίας έχει θέσει ένα λεκέ στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ΠΓΔΜ. Αν και το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μειώθηκε το 2015 (το τρίτο τρίμηνο ήταν 25,5%, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία), εξακολουθεί να είναι υψηλό. Όπως τονίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανακούφιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στη Δημοκρατία της Μακεδονίας (σ.15): «Κατάπαρόμοιο τρόπο όπως και σε άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η αγορά εργασίας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας εκτιμάται ότι δεν είναι επαρκώς περιεκτική, παρά την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και τις ίσες δυνατότητες απασχόλησης. Η ένταξη ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως οι νέοι και οι πολύ ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι εθνοτικές μειονότητες, παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για το κράτος, έχοντας κατά νου τα μάλλον υψηλά ποσοστά ανεργίας αυτών των πληθυσμιακών ομάδων». Η ανεργία πλήττει κυρίως τα μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Καινοτομία

Ο γενικός στόχος του σχεδίου ήταν να αυξηθεί η ενεργοποίηση των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τα προσόντα τους και διευκολύνοντας την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Δράσεις

Τα βασικά επιτεύγματα του έργου όσον αφορά τα ορόσημα περιλαμβάνουν:

  • 130 άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας και έχουν προσεγγίσει τον ιδιωτικό τομέα.
  • 20 άτομα πέρασαν από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του έργου.
  • 80 επαγγελματίες έλαβαν κατάρτιση ως κοινωνικοί μέντορες, έχοντας αναπτύξει τις ικανότητές τους για το πώς να παρέχουν καθοδήγηση στους δικαιούχους τους στο πλαίσιο των SWC και ΤΩΝ ΕΕΑ.
  • Περισσότερες από 200 εταιρείες ενημερώθηκαν σχετικά με την αξία της συμμετοχής ατόμων από μειονεκτικά περιβάλλοντα στις δραστηριότητές τους.
  • Ένα μεγάλο μέρος του κοινού ευαισθητοποιήθηκε σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής των ευάλωτων ατόμων στην αγορά εργασίας.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Οικονομικά Σκεφτείτε, Σκόπια

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.