VaIidVol

ValidVol: Επικύρωση βασικών ικανοτήτων σε οργανισμούς εθελοντικής υπηρεσίας

Το ValidVol θα αναπτύξει ένα σύστημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικυρώνει τις βασικές ικανότητες που αποκτώνται από ανώτερους εθελοντές.

Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: 539302-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Χρηματοδοτείται από: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, Grundtvig Διάρκεια: 01/2014 – 12/2015  


Πρόκληση

Στην τρίτη έκθεση δημογραφίας (Απρίλιος 2011), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε ότι το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 13,7% το 1990 σε 17,4% το 2010, ενώ προβλέπεται ότι το 2060 περίπου το 30% του πληθυσμού της ΕΕ θα είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

" γήρανση των κοινωνιών μας δεν πρέπει να εξεταστεί αρνητικά, αλλά πιο θετικά, καθώς παρουσιάζει πληθώρα ευκαιριών για νέες μορφές δραστηριότητας και αλληλεγγύης. Η ενεργός γήρανση περιλαμβάνει τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να εργάζονται, να παραμείνουν υγιείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να συνεισφέρουν στην κοινωνία με άλλους τρόπους.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μία από αυτές τις ευκαιρίες, καθώς είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση της ιθαγένειας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και, σε προσωπικό επίπεδο, την αύξηση της αυτοεκτίμησης. Είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να είμαστε κοινωνικά ενεργοί, αλλά και να αποκτήσουμε δεξιότητες. Η αναγνώριση των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω του εθελοντισμού μπορεί να ενδυναμώσει, καθώς και να αυξήσει την αυτοεκτίμηση των ηλικιωμένων εθελοντών, και να καταστήσει τον εθελοντισμό πιο ελκυστικό.

Καινοτομία

Το έργο ValidVol στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων ηλικίας 50+ ενθαρρύνοντας τα να αναλάβουν τον εθελοντισμό, ως έναν τρόπο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην τοπική τους κοινότητα. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία συστημάτων, μοντέλων και συστημάτων, τα οποία επικυρώνουν και προσδιορίζουν με σαφήνεια τις βασικές ικανότητες που αποκτούν τα άτομα μέσω της εργασίας τους στον εθελοντικό τομέα.

Δράσεις

Ανάπτυξη και δοκιμή ενός συστήματος που επικυρώνει τις βασικές ικανότητες των ηλικιωμένων εθελοντών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την επίτευξη καλύτερης αναγνώρισης του εθελοντισμού ως «φυσικού» μαθησιακού περιβάλλοντος και συμπληρώματος της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύνταξη και δημοσίευση εγχειριδίου για τους φορείς εκμετάλλευσης που είναι υπεύθυνοι για τη διαδικασία επικύρωσης, το οποίο θα εξηγεί το σύστημα επικύρωσης.

Ένα διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθύνεται σε φορείς εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιούν το σύστημα επικύρωσης. Οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική περίοδο θα είναι 5 φορείς που προέρχονται από κάθε οργανισμό εταίρο και το εθνικό τους δίκτυο για συνολικά 25 άτομα.

Τα τρία διεθνή σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Newport, τη Βαρκελώνη και την Αθήνα, με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την επικύρωση των βασικών ικανοτήτων.

Σε κάθε χώρα εταίρο θα δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο ενδιαφερομένων, όπως οργανισμοί εθελοντικής υπηρεσίας, οργανισμοί κατάρτισης και επαγγελματικές σχολές, ΜΚΟ, επαγγελματίες του εκπαιδευτικού τομέα, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, γραφεία απασχόλησης, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις εργοδοτών. Κύριος στόχος του δικτύου είναι η διατήρηση της υλοποίησης των δραστηριοτήτων του έργου στη χώρα.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Universita del Terzo Settore (Ιταλία) (Συντονιστής έργου)

BFI Oberosterreich (Αυστρία)
Asociacion de Personas Συμμετέχοντες Agora (Ισπανία)
Βορειοδυτικό Περιφερειακό Κολλέγιο, Ντέρι-Λόντονντερρυ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.