Φόρμα Συμπλήρωσης
Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ΚΜΟΠ
Λογότυπο KMOP


ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

M4M

Εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται με κοινότητες μεταναστών/προσφύγων ή/και σε υποθέσεις έμφυλης βίας

Εκπαίδευση επαγγελματιών που χειρίζονται υποθέσεις σεξουαλικής/έμφυλης βίας, προκειμένου να αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να
κατανοούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των θυμάτων και των οικογενειών τους.


Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες
Διάρκεια: 3 συνεδρίες των 3 ωρών

Μάθετε περισσότερα για το έργο

* Η εκπαίδευση θα παραγματοποιηθεί μόνο απογεμαυτινές ωρες.
* Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν βάσει της διαθεσιμότητας της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων.


M4M

Εκπαίδευση πολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων σε θέματα σεξουαλικής/έμφυλης βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστριών

Διαδικτυακή εκπαίδευση – ενίσχυση δεξιοτήτων πολιτισμικών διαμεσολαβητών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των θυμάτων σεξουαλικής/έμφυλης
βίας.


Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες
Διάρκεια: 5 συνεδρίες των 3 ωρών

Μάθετε περισσότερα για το έργο

* Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν βάσει της διαθεσιμότητας της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων.


M4M

Προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσω της μουσικής / Μουσικά Εργαστήρια για Μετανάστες/τριες

Εκπαίδευση επαγγελματιών και εθελοντών – Εργαζόμενοι/ες σε δήμους
που εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες, διαμεσολαβητές/τριες και κοινωνικοί λειτουργοί θα εκπαιδευθούν στη μέθοδο "Song Stories" («Ιστορίες Τραγουδιών»), δηλαδή στο πώς να καταγράφουν τα μουσικά ταξίδια των μεταναστών/ριών από τη χώρα προέλευσης έως τη χώρα υποδοχής. Oι εν λόγω ιστορίες επικεντρώνονται σε «μουσικά κομμάτια-κληρονομιά», δηλαδή τα τραγούδια ή τη μουσική που κληρονόμησαν οι μετανάστες/ριες, ενώ η συζήτηση γύρω από αυτά δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ποικιλομορφία και την διαπολιτισμικότητα.

Απευθύνεται σε: Επαγγελματίες
Διάρκεια: 1,5 ώρας

Μάθετε περισσότερα για το έργο

* Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν βάσει της διαθεσιμότητας της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.