δελτίο τύπου

Γκόασθων | Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό μέσω της κοινωνικής ευθύνης

Το GoSport είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, με στόχο την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, καθώς και τη βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των αθλητικών οργανισμών. Μάθετε περισσότερα στο 1ο Δελτίο Τύπου της GoSport .

GoSport: Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό μέσω της Κοινωνικής Ευθύνης

Η GoSport είναι η πρώτη φορά που το 1998, το 1999, το 1999, το 1999, θα πρέπει να είναι το 1999, το οποίο θα πρέπει να κάνει το 1999, το οποίο θα πρέπει να κάνει το 19993, θα πρέπει να είναι το καλύτερο από το πρόγραμμα του Erasmus+, το οποίο θα πρέπει να κάνει το 1999, το οποίο θα πρέπει να κάνει το 1993, θα πρέπει να το κάνεις. Το 100.

SailAway: Υποστήριξη της συμμετοχής των παιδιών με ASD στην ιστιοπλοΐα

Το SailAway στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων με ASD, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες όπως η ιστιοπλοΐα. Μάθετε περισσότερα στο 1ο Δελτίο Τύπου του έργου SailAway.

Μητρική Τράπεζα: Μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των αναγκών των μονογονεϊκών γονείς

Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούνται από γυναίκες, έχουν περισσότερες δυνατότητες να ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2016, το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ-28 καταγράφηκε για τους μονογονεϊκούς γονείς με εξαρτώμενα παιδιά, σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου. Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο, καθώς αποτελούν σχεδόν το 85% του συνόλου ...

Μητρική Τράπεζα: Μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των αναγκών των μονογονεϊκών γονείς Διαβάστε περισσότερα »

ParentBank: Ευρωπαϊκό έργο για τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών

Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούνται από γυναίκες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενδεικτικό είναι ότι το 2016 το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας (πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου) στα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. καταγράφηκε στους μονογονείς με συντηρούμενα τέκνα. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι η ομάδα που πλήττεται ...

Μητρική Τράπεζα: Η 10η Ν.Δ. Διαβάστε περισσότερα »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.