Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Social Impact Assessment tools: A necessity for NGOs, regional authorities and governments

The importance of using new, reliable tools to measure the social impact of welfare policies in the EU, for civil society organizations, governments, regional authorities and businesses, was highlighted in the online event “Innovations in measuring and assessing social impact”, that was organised by KMOP – Social Action and Innovation Centre on the 20th of […]

Social Impact Assessment tools: A necessity for NGOs, regional authorities and governments Read More »

Online event | Innovations in measuring and assessing social impact

Measuring the social impact of projects, actions or investments has become increasingly important, as the world faces new challenges and complex social problems that need to be addressed. In this context, using innovative, holistic tools and shaping new policies in delivering welfare seems to be a one-way street.   KMOP – Social Action and Innovation

Online event | Innovations in measuring and assessing social impact Read More »

Εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου: Προκλήσεις και οφέλη για τις ΜΚΟ

Τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου στις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως η ενίσχυση του κοινωνικού τους αποτυπώματος, η ανάκτηση της σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία και η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, ανέδειξε ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου.   Στην εκδήλωση επισημάνθηκε η ανάγκη για δομημένα

Εργαλεία μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου: Προκλήσεις και οφέλη για τις ΜΚΟ Read More »

Ημερίδα | Τάσεις και εργαλεία αξιολόγησης κοινωνικού αντικτύπου δράσεων και πολιτικών

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 14:00-15:30 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Τάσεις και εργαλεία αξιολόγησης κοινωνικού αντικτύπου δράσεων και πολιτικών», στο πλαίσιο του έργου «Αρχιμήδης: Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών Επιπτώσεων».   Η ημερίδα θα εστιάσει σε θέματα όπως: Ποια η αξία μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου Πώς αποτυπώνεται σε

Ημερίδα | Τάσεις και εργαλεία αξιολόγησης κοινωνικού αντικτύπου δράσεων και πολιτικών Read More »

Reframing Welfare Index: Ένα νέο εργαλείο για τη μέτρηση της κοινωνικής ευημερίας

Η αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων απαιτεί τη μετάβαση από τους παραδοσιακούς δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, όπως το ΑΕΠ, σε νέες προσεγγίσεις και εργαλεία μέτρησης της ευημερίας που θα επιτρέπουν τη χάραξη αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, το KMOP Policy Center και το Ethos Lab – Κέντρο Έρευνας για τη Διακυβέρνηση και την Αειφορία παρουσίασαν για

Reframing Welfare Index: Ένα νέο εργαλείο για τη μέτρηση της κοινωνικής ευημερίας Read More »

Reframing welfare: Can new tools and approaches help us deliver shared prosperity?

Designing welfare policies, requires a deep understanding of complex social and economic phenomena. Phenomena that are often hard to be fully captured by conventional economic models and metrics such as GDP. Thus, over the last years, the academic community has tried to address this issue through the development of a beyond-GDP agenda which includes numerous

Reframing welfare: Can new tools and approaches help us deliver shared prosperity? Read More »

Ανισότητες ευημερίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες: Μετρήσεις, προκλήσεις & ευκαιρίες πολιτικής

Πώς οι δημόσιες πολιτικές μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στην ευημερία μας; Σε ποιους τομείς καλούνται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να εστιάσουν για να εξασφαλισθεί κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία για όλους; Σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενοι δείκτες ευημερίας αποτυπώνουν την πραγματικότητα; Πρόκειται για μερικά κρίσιμα ερωτήματα που τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Ανισότητες ευημερίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες: Μετρήσεις, προκλήσεις & ευκαιρίες πολιτικής Read More »

Assessing welfare disparities in European regions: Policy challenges & opportunities

Are people’s lives getting better over generations? Can policies improve our lives and welfare? Are we measuring the right things? These are important questions that both academics and policymakers seek to answer in order to design and implement policies that will reduce welfare disparities across European regions and will deliver prosperity. The “Reframing Welfare Policy

Assessing welfare disparities in European regions: Policy challenges & opportunities Read More »

Μέτρηση κοινωνικών επιπτώσεων: Εκπαιδεύσεις επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ΜΚΟ στο εργαλείο «Αρχιμήδης»

Πώς μετριέται ο κοινωνικός αντίκτυπος ενός έργου πράσινης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής και πώς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας; Σε ποιους τομείς χρειάζεται περισσότερες κοινωνικές επενδύσεις η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σε ποιους η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου;   Το κοινωνικό αυτό «αποτύπωμα» των διαφόρων δράσεων και επενδύσεων που υλοποιούνται στην Ελλάδα επιδιώκει να καταγράψει το ψηφιακό

Μέτρηση κοινωνικών επιπτώσεων: Εκπαιδεύσεις επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ΜΚΟ στο εργαλείο «Αρχιμήδης» Read More »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.