Χρονολόγιό

Χρονολόγιό

[cool-timeline layout="horizontal" category="timeline-stories" skin="default" designs="design-5" show-posts="20" order="DESC" items="" icons="NO" story-content="short" date-format="Y" based="default" autoplay="false" start-on="0"]

Το KMOΠ εγκαινιάζει την Πρωτοβουλία για τη Μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου
Ίδρυση γραφείων του ΚΜΟΠ στην Αλβανία, τη Σερβία και το Βέλγιο.
Ίδρυση παραρτήματος του ΚΜΟΠ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και γραφείου έργου στη Μολδαβία.
Το KMOΠ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία, εγκαινιάζοντας την εκστρατεία "Live Without Bullying" ("Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό").
Το ΚΜΟΠ ασχολείται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.
Το KMOΠ υλοποιεί μια σειρά διεθνών έργων κατά της εμπορίας ανθρώπων (trafficking), παρέχοντας αφενός καινοτόμα ερευνητική τεχνογνωσία, αφετέρου τεχνική βοήθεια στην κυβέρνηση του Κοσόβου. 
Το KMOΠ πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει το παράσημο "Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος" στην Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΜΟΠ.
Το ΚΜΟΠ αναπτύσσει διεθνείς δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση έργων μείζονος σημασίας, όπως η ίδρυση 2 Γραφείων Απασχόλησης στην Αίγυπτο.
Το ΚΜΟΠ πιστοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας-Ελληνικής Βοήθειας του Υπουργείου Εξωτερικών ως φορέας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο.   
Το KMOΠ, ως συντονιστής 35 κοινωνικών εταίρων, υλοποιεί ένα πανελλαδικής κλίμακας πρόγραμμα που διευκολύνει την είσοδο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας, στηρίζοντας περισσότερους από 5.500 ωφελούμενους.
Το ΚΜΟΠ ιδρύει τρία Οικοτροφεία και ένα Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ψυχικές διαταραχές.
Το ΚΜΟΠ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή έργα, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό ενός διακρατικού σχήματος οργανώσεων από 12 κράτη-μέλη της ΕΕ με στόχο τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Το ΚΜΟΠ πιστοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Πιστοποίησης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής.
Το ΚΜΟΠ υλοποιεί πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο ενδιαφερομένων μερών.
Το ΚΜΟΠ αναπτύσσει πιλοτικό πρόγραμμα για την υποδοχή και την παροχή στήριξης στους παλλινοστούντες, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.
Το ΚΜΟΠ συμμετέχει στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα.
Το ΚΜΟΠ αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Υγείας ως «ειδικώς φιλανθρωπικό σωματείο».
Ίδρυση του ΚΜΟΠ
Ίδρυση του ΚΜΟΠ

και την ίδρυση του πρώτου συμβουλευτικού κέντρου στην Αθήνα.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.