Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΜΟΠ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Αmelie_ecourse

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΜΟΠ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Αmelie_ecourse

Η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα και παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το 2021, υπήρχαν 7.155 καταγεγραμμένα θύματα στην ΕΕ (Eurostat). Ωστόσο ο καταγεγραμμένος αριθμός φαίνεται να είναι πολύ χαμηλότερος κυρίως γιατί τα θύματα είτε δεν αναγνωρίζουν πως θυματοποιούνται, είτε διότι φοβούνται τον έλεγχο που ασκεί πάνω τους ο/η έμπορός τους, είτε διότι διστάζουν να δεχθούν βοήθεια από τις αρχές.

Επιδιώκοντας να ενισχύσει τους μηχανισμούς έγκαιρης πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου AMELIE, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, παρουσιάζει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματίες υγείας. Βασισμένο στην πολυετή εμπειρία του στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων, το ΚΜΟΠ φιλοδοξεί μέσα από το e-course Amelie να ενισχύσει την ικανότητα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των επαγγελματιών υγείας πρώτης γραμμής να εντοπίζουν, να παραπέμπουν με ασφάλεια και να παρέχουν υπηρεσίες σε θύματα εμπορίας ανθρώπων (κυρίως –αλλά όχι μόνο– ενήλικες γυναίκες), επιδεικνύοντας σεβασμό στο τραύμα που έχουν βιώσει τα θύματα, τον παράγοντα φύλο και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Το πρόγραμμα παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, τα δικαιώματα των θυμάτων και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης στις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, την παροχή φροντίδας με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του/της καθενός/καθεμίας, τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, την επικοινωνία με τους επιζώντες, την ασφαλή παραπομπή, τον μακροπρόθεσμο ρόλο του ιατρικού προσωπικού και τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στην παροχή υπηρεσιών. Ο απώτερος στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες υγείας ώστε να εντοπίζουν τους δείκτες εμπορίας ανθρώπων και να διευκολύνουν την πρόσβαση των επιζώντων ατόμων σε κατάλληλες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμο σε αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά, γερμανικά, ολλανδικά και γαλλικά.

Ήδη έχουν διοργανωθεί πολυάριθμες εκπαιδεύσεις και εργαστήρια με τη συμμετοχή πάνω από 800 επαγγελματιών και 200 εκπροσώπων φορέων και οργανισμών αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, το ΚΜΟΠ, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου), πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις σε συνολικά 479 επαγγελματίες υγείας – ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό από δομές φιλοξενίας, νοσοκομεία και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το έργο AMELIE υλοποιείται από το ΚΜΟΠ στην Ελλάδα, την PAYOKE στο Βέλγιο, τη SOLWOLDI στη Γερμανία, τη Differenza Donnaκαι την APG23στην Ιταλία, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: [email protected]

Leave a comment
or ask for help