Ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστριών

διαχείριση έμφυλης βίας

Ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστριών

διαχείριση έμφυλης βίας

Διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία (ΣΕΒ) κατά γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, και ειδικότερα για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτισμική διαμεσολάβηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας, διοργάνωσε το ΚΜΟΠ στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 50 άτομα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου BASE – Migrant and Refugee child-friendly support Services in case of sexual and gender-based violence, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται σε 8 χώρες. Κύριος στόχος του είναι να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης μέσα από την ενδυνάμωση των μεταναστριών και προσφύγων ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία με τις γυναίκες θύματα ΣΕΒ καθώς και τις οικογένειές τους, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών των υπηρεσιών υποστήριξης και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την υψηλή ευαλωτότητα των  μεταναστριών/ προσφύγων στη ΣΕΒ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτριες εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων με σημαίνοντα ρόλο στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας κατά προσφύγων και μεταναστών/ριών, όπως η κ. Τατιάνα Παπαναστασίου από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η κ. Κλαίρη Παυλάκη από την Solidarity Now και οι κ. κ. Μάριαμ Αζάμπι και Κωνσταντίνα Μπαλτούκα από το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στη συζήτηση, που διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν και οι πρόσφυγες, μετανάστες/ριες, πολιτισμικοί/ες διαμεσολαβητές/ριες και διερμηνείς που την παρακολούθησαν, έγινε αναφορά στις δράσεις του έργου BASE και ιδιαίτερα στις δύο εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2020, προς επαγγελματίες φορέων/οργανώσεων και προς γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες γύρω από το ζήτημα της ΣΕΒ.

Οι γυναίκες με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο που συμμετείχαν στην εκπαίδευση υπογράμμισαν τη σημασία αυτής στην επαγρύπνηση, την αλλαγή νοοτροπίας και την προοδευτική βελτίωση, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της  ενημέρωσης και της διαπροσωπικής επικοινωνίας εντός των κοινοτήτων τους, αλλά και στη δυνατότητα συνεργασίας τους με τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης προς τα θύματα ΣΕΒ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση της σημασίας του πολιτισμικού υπόβαθρου ως παράγοντα που επηρεάζει την απουσία αντίδρασης ή καταγγελίας της βίας από πλευράς των θυμάτων και στη διαχείριση του οποίου μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά οι πολιτισμικοί/ες διαμεσολαβητές/ριες. Επιπρόσθετα, τονίστηκε η ανάγκη υιοθέτησης από τους/τις διαμεσολαβητές/ριες ειδικής πολιτικής προσέγγισης των περιστατικών έμφυλης βίας ευαίσθητης προς την παιδική ηλικία, η οποία θα οριοθετείται από την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και την επιδίωξη του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού. Ακόμη, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη κατάλληλης και επίκαιρης εκπαίδευσης των πολιτισμικών διαμεσολαβητών/ριών γύρω από τους τομείς εργασίας τους για την καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων, την αποφυγή επιρροής από στερεότυπα και προκαταλήψεις και την καλλιέργεια ουσιαστικής επικοινωνίας με τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Διαδικτυακή συζήτηση BASE

Οι συμμετέχοντες/ουσες συνέβαλαν στη συζήτηση με παρατηρήσεις και ερωτήσεις με βάση την εμπειρία τους και αναφερόμενοι/ες ειδικότερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την διαχείριση περιστατικών. Κατέστη δε εμφανής η σημασία της κατάλληλης βοήθειας και καθοδήγησης των πολιτισμικών διαμεσολαβητών/ριών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στο δύσκολο καθήκον της υποστήριξης των θυμάτων.

Συνολικά, η εκδήλωση, αποτέλεσε μια ευκαιρία για εις βάθος συζήτηση μεταξύ ατόμων με ενεργή παρουσία στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας κατά προσφύγων και μεταναστών/ριών, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό τον διάλογο, την επίγνωση γύρω από το πρόβλημα, αλλά και την ευρύτερη διάδοση προτάσεων και καλών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμησή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

Leave a comment
or ask for help