Search
Close this search box.

Πώς η ψηφιακή επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Πώς η ψηφιακή επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Η αύξηση της ανεργίας παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει περιορίσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας, ειδικά για τους νέους. Η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) επιβεβαιώνει ότι ο Covid-19 έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις οικονομικές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων. Πολλοί νέοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας ή δεν μπόρεσαν να εισέλθουν σε αυτήν λόγω των lockdowns και άλλων περιορισμών εξαιτίας του κορωνοιού, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευση λόγω του χαμένου οικογενειακού εισοδήματος και της μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση «Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people» διαπιστώνει ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν άτομα ηλικίας 15-24 ετών, τα οποία έχουν βιώσει πολύ υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με τους ενήλικες από τις αρχές του 2020. Ο παγκόσμιος αριθμός ανέργων νέων εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 73 εκατομμύρια το 2022, συνιστώντας μια ελαφρά βελτίωση από το 2021 (75 εκατομμύρια), αλλά παραμένοντας έξι εκατομμύρια πάνω από το προ-πανδημικό επίπεδο του 2019, ισχυρίζεται η ΔΟΕ.

Παράλληλα, οι νέοι δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με την έκθεση «The Missing Entrepreneurs 2021» του ΟΟΣΑ, περίπου το 45% των νέων λέει ότι θα προτιμούσε να εργαστεί ως επιχειρηματίας παρά ως υπάλληλος και το 41% ​​πιστεύει ότι θα ήταν εφικτό. Ωστόσο, παρά το υψηλό αυτό επίπεδο ενδιαφέροντος για την επιχειρηματικότητα, πολύ λίγοι νέοι εργάζονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή διευθύνουν επιχειρήσεις: μόνο το 8% των ατόμων ηλικίας 18-30 ετών στις χώρες του ΟΟΣΑ το έπραξαν μεταξύ 2016 και 2020.

Αυτό το κενό είναι αρκετά χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό που εκφράζει την επιθυμία να γίνει επιχειρηματίας, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει μεγάλο αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό μεταξύ των νέων. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που σχετίζονται με την έλλειψη ευαισθητοποίησης, τον προσανατολισμό στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την έλλειψη εμπειρίας και οικονομικών πόρων ή τα περιορισμένα δίκτυα.

Η απελευθέρωση του δυναμικού των νέων και η βοήθειά τους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την πλοήγηση σε ένα κυμαινόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας είναι ζωτικής σημασίας. Μία από αυτές τις δεξιότητες «επιβίωσης» είναι η επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, καθώς είναι ένας τομέας όπου οι νέοι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς γεννιούνται σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η αυτoαπασχόληση των νέων στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα μπορεί να μειώσει την ανεργία των νέων. Η επένδυση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για νέους είναι μια στρατηγική ωφέλιμη για όλους, καθώς καθιστά τους νέους πιο κατάλληλους να προσληφθούν και πιθανότερο να επιτύχουν ως ψηφιακοί επιχειρηματίες, ενώ συνδέει τους εργοδότες με το ταλέντο που χρειάζονται και πυροδοτεί την καινοτομία σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο Erasmus+ «GameON: Overcome youth uNemployment through digital entrepreneurship» στοχεύει να βοηθήσει τους νέους να εξέλθουν από το καθεστώς ανεργίας παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να γίνουν επιχειρηματίες στον ψηφιακό τομέα. Το GameON θα βοηθήσει τους νέους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να μάθουν πώς να γίνουν επιχειρηματίες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαδραστικό παιχνίδι προσομοίωσης που θα επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών επιχειρήσεων μεταξύ των νέων ανέργων. Προσφέροντας 4 διαφορετικά σενάρια, αυτό το παιχνίδι θα επιτρέψει στους χρήστες να αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες: Επιχειρηματική νοοτροπία, Πυρήνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Business Models, Business Canvas, Business Model You for Digital Entrepreneurs, και Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

 

Πηγές:

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_853321/lang–en/index.htm

https://www.oecd.org/industry/the-missing-entrepreneurs-43c2f41c-en.htm

Leave a comment
or ask for help