Search
Close this search box.

Το ΚΜΟΠ υποστηρίζει την αποασυλοποίηση ψυχικά πασχόντων ατόμων στη Βόρεια Μακεδονία

Το ΚΜΟΠ υποστηρίζει την αποασυλοποίηση ψυχικά πασχόντων ατόμων στη Βόρεια Μακεδονία

Αξιοποιώντας την εμπειρία 45 ετών στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και μεταφέροντας τεχνογνωσία 18 χρόνων για την επιτυχή και βιώσιμη  μετάβαση των χρόνια ψυχικά ασθενών από την ιδρυματική περίθαλψη μακράς παραμονής σε Μονάδες και Δομές (π.χ. σπίτια)  Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ενταγμένες στην κοινότητα (π.χ. οικοτροφεία), το ΚΜΟΠ υποστήριξε τη μετάβαση ψυχικά πασχόντων ατόμων από το Ίδρυμα Demir Kapija στη Βόρεια Μακεδονία σε σύγχρονα οικοτροφεία.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία 3 χρόνια, το ΚΜΟΠ, συνεργάζεται στενά με οργανώσεις και κρατικούς φορείς στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας OASIS (KMOP Skopje, Σύνδεσμος Υποστήριξης και Ανάπτυξης “Humanost”, το Δήμο Demir Kapija, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη χώρα) προκειμένου να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Αποασυλοποίησης 2018-2027 και τη συνεχιζόμενη διαδικασία αποασυλοποίησης ατόμων με νοητικά και ψυχικά νοσήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο διεξήχθη το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος στις 30 Οκτωβρίου 2023 στη Βόρεια Μακεδονία, όπου το ΚΜΟΠ, μαζί με τους εταίρους του προγράμματος OASIS παρουσίασαν σε ενδιαφερόμενα μέλη και σε φορείς χάραξης πολιτικής, την επιτυχή ίδρυση δύο Οικοτροφείων στη Βόρεια Μακεδονία. Τα Οικοτροφεία αυτά δημιουργήθηκαν από το ΚΜΟΠ τον Νοέμβριο του 2021 και έκτοτε λειτουργούν από την οργάνωση Humanost, παρέχοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε 10 άτομα με διανοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό, το ΚΜΟΠ φιλοξένησε εκπροσώπους του οργανισμού Humanost  σε μια επίσκεψη μελέτης στις 18 Οκτωβρίου 2022, στα Οικοτροφεία του ΚΜΟΠ «Αλκυονίς» και «Καλυψώ», όπου έγινε ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με την αποασυλοποίηση ατόμων με χρόνιες ψυχικές και νοητικές παθήσεις.

Το ΚΜΟΠ ανέπτυξε επίσης τον Οδηγό Μοντέλου Κοινοτικών Υπηρεσιών (Community Based Service Model Guide). Ο Οδηγός χρησίμευσε ως βάση για την εκπαίδευση του προσωπικού στα Οικοτροφεία στη Βόρεια Μακεδονία, διασφαλίζοντας ότι η παρεχόμενη φροντίδα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μεθόδους εξατομικευμένης υποστήριξης διαβίωσης με στόχο τη μέγιστη δυνατή ένταξη των επωφελούμενων των υπηρεσιών στον κοινωνικό τους περίγυρο. Βάσει αυτού του οδηγού, το ΚΜΟΠ εκπαίδευσε τον Νοέμβριο 2021, 20 επαγγελματίες από διάφορα πεδία, όπως ψυχολόγους, νοσηλευτές, διευθυντές δομών υγείας, φυσιοθεραπευτές κ.α.

Παράλληλα, η οργάνωση Humanost σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ, δημιούργησε ένα Κέντρο Εικονικής Υποστήριξης (Virtual Support Centre), το οποίο διαθέτει ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη νοσημάτων και προαγωγή της υγείας για άτομα με νοητική αναπηρία. Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την διαδικασία που χρειάζεται για να γίνει κάποιος εξουσιοδοτημένος πάροχος αντίστοιχων κοινωνικών υπηρεσιών στη Βόρεια Μακεδονία.

«Το έργο OASIS, ως η συλλογική προσπάθεια ατόμων και φορέων που πιστεύουν στη δύναμη μιας υποστηρικτικής συμπεριληπτικής κοινωνίας, έχει μεταμορφώσει ουσιαστικά τις ζωές των ωφελούμενων, ενώ αποτελεί παράδειγμα έμπνευσης για μελλοντικές πρωτοβουλίες στην περιοχή. Είναι μεγάλη τιμή για το ΚΜΟΠ που του δόθηκε η ευκαιρία να συνεισφέρει σε αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα και να  μεταφέρει την τεχνογνωσία του σε αυτόν τον ευαίσθητο κοινωνικό χώρο στην Β. Μακεδονία» τόνισε η Δρ. Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του KMOP στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών στη Βόρεια Μακεδονία εδώ.

Leave a comment
or ask for help