ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

PRACTICE | Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία

Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδόσεων που δημοσιεύονται ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στο πλαίσιο του έργου PRACTICE και στοχεύει στην ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και διάδοση ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες εστιάζουν στην προώθηση των κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών-ριών δευτεροβάθμιας …

PRACTICE | Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στα σχολεία Read More »

Co-Happiness | Ευτυχισμένοι και Ασφαλείς στην Κοινότητα

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια αφοσιωμένης εργασίας, οι εταίροι του έργου «Co-Happiness: Happy and Safe in the Community» από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία), είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν το καινοτόμο υλικό που αναπτύχθηκε για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης καθώς και για την καλλιέργεια της κριτικής …

Co-Happiness | Ευτυχισμένοι και Ασφαλείς στην Κοινότητα Read More »

Leave a comment
or ask for help