Διαδικτυακό σεμινάριο για την Προσχολική Αγωγή και Σχολική Συμπερίληψη

Το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Προσχολική Αγωγή και Σχολική Συμπερίληψη, Ενίσχυση των Εκπαιδευτικών Δεξιοτήτων», την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, μέσω Webex. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη συμπερίληψη παιδιών με …

Διαδικτυακό σεμινάριο για την Προσχολική Αγωγή και Σχολική Συμπερίληψη Read More »