Ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας

Ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας: Εκπαίδευση στις αρχές ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης Το ΚΜΟΠ πραγματοποίησε στις 9-11 Απριλίου, στο Ιωνικό Κέντρο, τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, με αντικείμενο την ενίσχυση και βελτίωση των πρακτικών που προωθούν την ισότητα (equality), την διαφορετικότητα (diversity) και την συμπερίληψη (inclusion) σε οργανισμούς νεολαίας. […]

Ενδυναμώνοντας τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας Read More »