Το ΚΜΟΠ συμμετέχει σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Το ΚΜΟΠ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία SECON με σκοπό να συμβάλουν στην προώθηση περιφερειακών πολιτικών στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe, είναι να προτείνει διαπεριφερειακές δράσεις ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, εκπόνησης μελετών και σύνταξης εκθέσεων για την προώθηση της […]

Το ΚΜΟΠ συμμετέχει σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας Read More »