Άνοια: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για άτυπους φροντιστές

Οι άτυποι/-πες φροντιστές/-στριες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή μακροχρόνιας φροντίδας στην Ευρώπη. Συχνά είναι μέλη της οικογένειας και φίλοι/-λες που παρέχουν φροντίδα, παρά τη συμβολή των επαγγελματιών υγείας και ανεξάρτητα από το αν ο/η ασθενής βρίσκεται στο σπίτι ή σε μονάδα τυπικής φροντίδας. Παρόλο που οι άτυποι/-πες φροντιστές/-στριες συχνά αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτό και αντλούν προσωπικά […]

Άνοια: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για άτυπους φροντιστές Read More »