Εκπαιδεύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας

Στην Ελλάδα, τουλάχιστον ένας στους δύο εργαζόμενους έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TEAMWORK – combat sexual harassment in the workplace.  Τα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη εθνική έκθεση του έργου για τη …

Εκπαιδεύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας Read More »