Πρόσκληση: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «VoiceIt: Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική», που στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, το ΚΜΟΠ, διοργανώνει συμμετοχικά-βιωματικά σεμινάρια, με θέμα «Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα». Τα σεμινάρια θα ενισχύσουν τις γνώσεις των ανθρώπων που θα συμμετέχουν, σχετικά με …

Πρόσκληση: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα Read More »