Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Σειρά διαδικτυακών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία πραγματοποιεί το KMOΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Best4OlderLGBTI – Best Interest for the Older LGBTI”. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο διάστημα 22 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2020. Στόχος είναι […]

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Το 1995, η 100η Χώρα θα πρέπει να Διαβάστε περισσότερα »