ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EST. 1977 

Μετατρέπουμε ιδέες σε δράσεις, που προωθούν την κοινωνική καινοτομία και επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

EST. 1977

Μετατρέπουμε ιδέες σε δράσεις, που προωθούν την κοινωνική καινοτομία και επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής.

Μεγιστοποιούμε τον Κοινωνικό Αντίκτυπο

μέσω της Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Πολιτικής και των Κοινωνικών Υπηρεσιών

Μεγιστοποιούμε τον Κοινωνικό Αντίκτυπο

μέσω της Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Πολιτικής και των Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ

ΤΟ ΚΜΟΠ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΤΟ ΚΜΟΠ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΧΩΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το ΚΜΟΠ δραστηριοποιείται σε 7 χώρες σε όλο τον κόσμο. Επιλέξτε τη χώρα για να μάθετε περισσότερα.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.