Diversity and Childhood

Diversity and Childhood: Αλλάζοντας τις κοινωνικές στάσεις απέναντι στη διαφορετικότητα φύλου των παιδιών στην Ευρώπη

Αύξηση της ευαισθητοποίησης, μείωση των προκαταλήψεων και ενίσχυση της προστασίας και υποστήριξης των παιδιών που δεν συμμορφώνονται με το κοινωνικό φύλο. 

Αριθμός συμφωνίας: 856680

Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 01/10/2019-30/09/2021   


Πρόκληση

Η βία και οι διακρίσεις εναντίον ανθρώπων λόγω της διαφορετικότητάς τους ως προς την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων στάσεων από την παιδική κιόλας ηλικία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση του φαινομένου συνολικά.

Καινοτομία

Το Diversity & Childhood είναι ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην αλλαγή των στάσεων και των απόψεων που σχετίζονται με τη βία και τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών, ηλικίας 6-18 ετών. Στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει και να αλλάξει τις κοινωνικές στάσεις και τα στερεότυπα απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά. Στο πλαίσιο του έργου, θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις της βίας εναντίον των παιδιών αυτών στους χώρους της εκπαίδευσης, της υγείας, των δημόσιων χώρων, των ΜΜΕ και της οικογένειας. 

Δράσεις

Θα δημιουργηθεί μια διαδραστική online εφαρμογή με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, η οποία θα είναι δωρεάν διαθέσιμη σε παιδιά και νέους, ηλικίας 6-18 ετών, καθώς και σε επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.

Ανάπτυξη εγχειριδίου για την αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ και των μη συμμορφούμενων με το φύλο παιδιών που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες από διάφορους τομείς: εκπαίδευση, υγεία, μέσα ενημέρωσης, οικογένειες και δημόσιους χώρους.  

Κατάρτιση για επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορους χώρους (εκπαίδευση, υγεία, μέσα ενημέρωσης, οικογένειες, δημόσιος χώρος) προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητες και των ικανότητές τους όσον αφορά στην παροχή βοήθειας σε αυτά τα παιδιά.

Διοργάνωση σεμιναρίου με σκοπό την προώθηση της διυπηρεσιακής και διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, ΜΚΟ και άλλων σχετικών οργανισμών που ασχολούνται με παιδιά και με την έμφυλη βία. 

REC
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Universitat de Girona (Ισπανία) 
Universitat Autonoma de Barcelona (Ισπανία) 
Lambda WArszawa (Πολωνία)
Zagreb Pride (Κροατία)
Univerza V Ljubljani (Σλοβενία)
CES (Πορτογαλία)
Háttér Society (Ουγγαρία) 
Çavaria (Βέλγιο)
LGL (Λιθουανία) 

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.