Η δράση μας

Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυλώνα της δημοκρατίας μας και το κλειδί για την οικοδόμηση ανθεκτικών και ανοιχτών κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δραστηριοποιούμαστε σε τομείς όπως η μετανάστευση, το φύλο, το bullying, οι διακρίσεις, η βία και η ρητορική μίσους. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία παρέχουμε δωρεάν, διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.