FAROS

FAROS – Διαθέτουν ένα προστατευτικό περιβάλλον για ΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα 

Στόχος του FAROS είναι να ενισχύσει τους μηχανισμούς προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης, καθώς και να συμβάλει στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των ομοφοβικών, αμφιφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων και βίας.

Αριθμός συμφωνίας: 875232

Χρηματοδότηση: REC Διάρκεια: 31/01/2020 – 31/12/2021 


Πρόκληση

Παρά τις ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες που επιδιώκουν να προωθήσουν την αρχή της ισότητας και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι διακρίσεις και τα στερεότυπα εις βάρος της ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας παραμένουν ένα μείζον πρόβλημα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, το ισχύον πλαίσιο προστασίας δεν προλαμβάνει και καταπολεμά τη ρητορική μίσους και τον ρατσισμό έναντι των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων. Συνεπώς, τα ρατσιστικά εγκλήματα κατά των ΛΟΑΤΙ+ στην Ελλάδα δεν αναφέρονται επαρκώς, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα, ούτε έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση.

Καινοτομία

Το FAROS αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης και στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των ομοφοβικών, αμφιφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων και βίας. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω: (α) της βελτίωσης των δεξιοτήτων των επαγγελματιών δημοσίων φορέων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της ΛΟΑΤΙ+ κοινότητας και (β) της δημιουργίας ενός δικτύου φορέων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών που θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα.

Δράσεις

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν ομάδες εστιασμένης συζήτησης καθώς και μια διαδικτυακή έρευνα με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ΛΟΑΤΙ+ ατόμων, προκειμένου να εντοπιστούν τα κενά μεταξύ των κοινωνικών αντιλήψεων και της πραγματικότητας.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κυρίως στην Αθήνα, αλλά και στους χώρους υποδοχής προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για τους ΛΟΑΤΙ+ Έλληνες και μη Έλληνες πολίτες.

Το εγχειρίδιο θα αποτελείται από δύο μέρη: 1: γενικές πληροφορίες, βασικούς ορισμούς και σχετική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων των ορισμών και της νομοθεσίας για τα εγκλήματα μίσους/διακρίσεων), 2: ειδικές κατευθυντήριες γραμμές ανά δημόσια υπηρεσία.

Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο φορέων και ενδιαφερόμενων μερών, το οποίο θα χρησιμεύσει ως δίχτυ ασφαλείας για τους ΛΟΑΤΙ+. Οι εκπρόσωποι των βασικών δημόσιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων μερών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να εντοπίσουν κενά, να προτείνουν λύσεις και να προτείνουν αλλαγές για μεταρρύθμιση της πολιτικής. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την ευκαιρία να καθορίσουν κοινές δράσεις και να επεκτείνουν το δίκτυό τους.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, με στόχο την προώθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των συμμετοχικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ένα τελικό συνέδριο για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και τον αντίκτυπο του έργου.

REC

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Συντονιστής έργου)

Orlando LGBT+ (Ελλάδα)
Colour Youth (Ελλάδα)
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο (Ελλάδα)
Θετική Φωνή (Ελλάδα)
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ελλάδα)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.