Εκπαίδευση

3+1 δράσεις του ΚΜΟΠ για εκπαιδευτικούς και γονείς

Το 2024 ξεκινάει δυναμικά! Το ΚΜΟΠ παρουσιάζει μια σειρά από δράσεις για εκπαιδευτικούς και γονείς που στόχο έχουν να προωθήσουν την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στο σχολικό περιβάλλον. Webinar: Η ψυχική υγεία των παιδιών μας  Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024,  στις 15:00, αφιερώνουμε χρόνο στην ψυχική υγεία των παιδιών! Πώς μπορούν γονείς και […]

3+1 δράσεις του ΚΜΟΠ για εκπαιδευτικούς και γονείς Read More »

Ερευνητικό σεμινάριο: Αντιμετωπίζοντας τη σχολική διαρροή

Eρευνητικό σεμινάριο με διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχολείων της Αττικής, με θέμα τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της επίδοσης των μαθητών και τα ποσοστά σχολικής διαρροής Το ΚΜΟΠ διοργάνωσε ερευνητικό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχαν διευθύντριες και διευθυντές του 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, του 87ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αθηνών και άλλοι εκπαιδευτικοί και σχετικοί φορείς.

Ερευνητικό σεμινάριο: Αντιμετωπίζοντας τη σχολική διαρροή Read More »

Dialogic Seminar with Principals and Educators from Schools of Attica

KMOP hosted a Dialogic Seminar with Principals and Educators from Schools of Attica, Focusing on Social Determinants of Pupils’ Achievement and School Retention Rates KMOP is pleased to announce the successful conclusion of a dialogic seminar that brought together school principals of the 2nd Gymnasium of Aspropyrgos, the 87th Elementary School of Athens, the School

Dialogic Seminar with Principals and Educators from Schools of Attica Read More »

AWARE Project publishes Good Practices Guidelines to enhance mental health awareness in Higher Education Institutions

The AWARE project, an Erasmus+ initiative dedicated to promoting anxiety and mental health awareness among Higher Education Institutions’ staff and students, is pleased to announce the publication of its comprehensive Good Practices Guidelines. These guidelines are the outcome of extensive research and collaborative efforts aimed at equipping university staff and students with the necessary tools

AWARE Project publishes Good Practices Guidelines to enhance mental health awareness in Higher Education Institutions Read More »

VR4React: Αντιμετωπίζοντας την επιθετικότητα στις φυλακές μέσω εκπαίδευσης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επισημάνει τις σοβαρές επιπτώσεις της επιθετικότητας στις φυλακές. Ωστόσο, η αντιδραστική συμπεριφορά/επιθετικότητα, η οποία πηγάζει από συναισθήματα απειλής, πρόκλησης, απογοήτευσης ή θυμού, συχνά δεν αναφέρεται ή υποτιμάται στο σωφρονιστικό σύστημα. Έρευνες έχουν δείξει ότι μια σειρά παραγόντων, όπως ο υπερπληθυσμός, η υποστελέχωση και η έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης, συμβάλλουν στην

VR4React: Αντιμετωπίζοντας την επιθετικότητα στις φυλακές μέσω εκπαίδευσης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας Read More »

VR4React project: Addressing reactive aggression in prisons through VR-based training

The World Health Organisation (WHO) has long recognised the detrimental impact of aggression in prisons, affecting a vulnerable group of individuals who endure high levels of violence and victimisation. Reactive aggression, stemming from feelings of threat, provocation, frustration, or anger, often goes unreported and underestimated within the prison system. Extensive research highlights that a number

VR4React project: Addressing reactive aggression in prisons through VR-based training Read More »

Introducing the 1st Newsletter of the AWARE Project!

We’re excited to share the launch of the AWARE project’s inaugural newsletter. This Erasmus+ initiative is dedicated to empowering Higher Education institutions’ staff with the tools and knowledge to recognise, manage, and support students with anxiety. The newsletter highlights our kick-off meeting, where representatives from multiple countries came together to pave the way for increased

Introducing the 1st Newsletter of the AWARE Project! Read More »

Enhancing education in the digital era: The significance of feedback

The role of academic assessments in delivering high-quality education has always been crucial, providing valuable insights into student performance and guiding instructional practices for teachers. In today’s education landscape, feedback holds a critical position in promoting learning and achievement, as it greatly influences the learning experience itself (Hattie & Timperley, 2007). Feedback serves as a

Enhancing education in the digital era: The significance of feedback Read More »

Η «ρουμπρίκα αξιολόγησης» ως εργαλείο βελτίωσης της ηλεκτρονικής μάθησης

Η «ρουμπρίκα αξιολόγησης» είναι μια διαδεδομένη τεχνική αξιολόγησης των εκπαιδευομένων που αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Όπως επισημαίνουν οι Lauren Anstey και Gavan Watson, «η ρουμπρίκα για την αξιολόγηση εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο, με κριτήρια και επίπεδα επίτευξης, για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης για

Η «ρουμπρίκα αξιολόγησης» ως εργαλείο βελτίωσης της ηλεκτρονικής μάθησης Read More »

Summer Camp για νέους δάσκαλους/καθηγητές: «Υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών σε δύσκολες καταστάσεις»

Το KMOΠ διοργανώνει εκπαιδευτικό Summer Camp επαγγελματικής εξέλιξης και ενδυνάμωσης νέων δασκάλων και καθηγητών/τριών με θέμα «Υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών σε δύσκολες καταστάσεις». Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15-16 Ιουνίου, 21-22 Ιουνίου και 28-29 Ιουνίου 2023, 14.00–19.00, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στον Πειραιά (Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, 18533). Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ.* Στο Summer

Summer Camp για νέους δάσκαλους/καθηγητές: «Υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών σε δύσκολες καταστάσεις» Read More »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.