Ενίσχυση δεξιοτήτων για επαγγελματίες & εθελοντές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες

Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 15% του συνόλου των οικογενειών στην Ε.Ε., αποτελούν μια μορφή οικογένειας που απειλείται περισσότερο με κοινωνικό αποκλεισμό λόγω οικονομικών δυσκολιών αλλά και της έλλειψης επαρκούς υποστήριξης από το κράτος. Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργάνωσε στις 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο …

Ενίσχυση δεξιοτήτων για επαγγελματίες & εθελοντές που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες Read More »