ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ | Πρόληψη της παιδικής κακοποίησης

Το ευρωπαϊκό έργο STOP – «Καταπολεμήστε την παιδική κακοποίηση μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και της επαυξημένης πραγματικότητας» στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ, στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών καθώς και στην ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά/νέους. Παράλληλα προσφέρει νέες προσεγγίσεις και εργαλεία ...

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ | Την αυθά στην αυθάστεια του κ. Άιχν Διαβάστε περισσότερα »