Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το trafficking

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης φιλοξένησε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (trafficking). Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με θύματα εμπορίας ανθρώπων και τη βελτίωση των …

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με το trafficking Read More »