Υιοθετώντας στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία: Νέα εργαλεία για διευθυντές/τριες

Το ΚΜΟΠ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigiLEAD, το πρώτο Erasmus+ έργο που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των διευθυντών/τριών και του διοικητικού προσωπικού των σχολείων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ψηφιακές στρατηγικές, υποστηρίζοντας παράλληλα τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ώστε να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.   Στο πλαίσιο αυτό, από κοινού με τους πέντε οργανισμούς με […]

Υιοθετώντας στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στα σχολεία: Νέα εργαλεία για διευθυντές/τριες Read More »