ΚΜΟΠ και Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρτογραφούν τις πολιτικές προώθησης της κοινωνικής οικονομίας

Οι πολιτικές κοινωνικής οικονομίας που εφαρμόζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, μεταξύ άλλων και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσιάζονται σε έκθεση που δημοσιεύεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SECON, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας. Στόχος του SECON, πουν υλοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος Interreg Europe, […]

ΚΜΟΠ και Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρτογραφούν τις πολιτικές προώθησης της κοινωνικής οικονομίας Read More »