Συνεργασία μεταξύ των ΥΑ και ομάδων πρώην θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ενδοοικογενειακής βίας για την οικονομική ενδυνάμωση των θυμάτων

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.