BALANCE

Balance

Υποστήριξη και ενίσχυση των γυναικών και των στελεχών τους στο χώρο εργασίας για την καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε έναν μετα-covid εργασιακό κόσμο.

Αριθμός έργου: KA220-ADU-5589C320

Χρηματοδοτείται από: Erasmus+       Διάρκεια: 01/11/2021 – 01/11/2023


Πρόκληση

Μια νέα έκθεση του ΔΟΕ επιβεβαιώνει ότι οι αγορές εργασίας σε όλο τον κόσμο διαταράχθηκαν το 2020 σε ιστορικά πρωτοφανή κλίμακα λόγω της πανδημίας COVID-19.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος των – βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων – κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του COVID-19 βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να εργάζονται σε τομείς που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το COVID-19, όπως οι υπηρεσίες ή το λιανικό εμπόριο, και επιπλέον επιβαρύνονται με την αγροτική εργασία, τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές δουλειές. Βιώνουν επίσης σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ενοχής σχετικά με τη διαχείριση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Η συσσώρευση όλων αυτών των παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετο άγχος και πίεση για τις γυναίκες, τα οποία πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν προκειμένου να βελτιωθεί η σωματική και ψυχική υγεία και η ευημερία τους στον κόσμο μετά την πανδημία.

Καινοτομία

Η πρωτοβουλία BALANCE έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις γυναίκες και τα στελέχη τους στο χώρο εργασίας ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σε έναν μετα-covid εργασιακό κόσμο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ψηφιακής ισορροπίας, καθώς και τεχνικές διαχείρισης για τη μείωση του στρες και του άγχους στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο.

Δράσεις

Στόχος της Βιβλιοθήκης Εμπειριών είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού διαδικτυακού χώρου για τις γυναίκες που έχουν πληγεί από την πανδημία, ώστε να μοιραστούν τις ιστορίες τους, καθώς και το άγχος της ζωής και της εργασίας μέσα σε μια πανδημία. Μέσω αυτής της καινοτόμου Βιβλιοθήκης Εμπειριών οι γυναίκες που εργάζονται εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα βιώσουν μια αλλαγή στη νοοτροπία τους, μείωση των επιπέδων άγχους τους και θα αναπτύξουν μια πιο υγιή προσέγγιση για τη διατήρηση της επαγγελματικής ζωής παράλληλα με τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Ο οδηγός Better BALANCE Guide στοχεύει να αναπτύξει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν επιτυχή κατάρτιση σχετικά με τις εκφάνσεις της εξ αποστάσεως εργασίας, την επίτευξη ισορροπίας σε έναν ψηφιακό κόσμο και την αναγνώριση των ανισορροπιών στη ζωή των εργαζομένων.

Το διαδικτυακό μάθημα BALANCE στοχεύει να εφοδιάσει τους προϊσταμένους και τους επικεφαλής ομάδων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση που απαιτούνται για να αναβαθμίσουν τις πρακτικές τους ώστε να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν καλύτερα το εξ αποστάσεως προσωπικό τους. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της ευεξίας, της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης του προσωπικού. Το μάθημα θα απευθύνεται ειδικά σε εργασιακά στελέχη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το κλίμα του εργασιακού περιβάλλοντος. Το μάθημα έχει τον εξής σχεδιασμό: φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό μάθημα βελτιστοποιημένο για smartphones και tablets, μια βαθμιαία εκπαίδευση πολυμέσων, με τρόπους μάθησης που βασίζονται στον ήχο, την εικόνα και το κείμενο με συχνή αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, και ένα πιστοποιημένο μάθημα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μικρο-διαπιστευτήρια (microcredentials).

Λογότυπο Erasmus+
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Tallinn University (Estonia)
University of Turku (Finland)
EUCEN (Belgium)
European E-learning Institute (Denmark)
Momentum (Ireland)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.