Search
Close this search box.

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Mediterranean College για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Mediterranean College για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη δράσεων εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα υπογράφηκε μεταξύ του Mediterranean College και του ΚΜΟΠ – Κέντρου Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, με απώτερο σκοπό τη διασύνδεση των φοιτητών του Κολλεγίου και την ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων του Κέντρου.

Στο σχετικό σύμφωνο που υπέγραψαν η Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ, Δρ. Αντωνία Τορρένς και η Γενική Διευθύντρια του Mediterranean College, κ. Κατερίνα Ξυνή, μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

  • Η δυνατότητα εθελοντικής εργασίας καθώς και πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Κολλεγίου προς το ΚΜΟΠ.
  • Η δυνατότητα συν διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων και βιωματικών εργαστηρίων.
  • Η πραγματοποίηση Guest Lectures από μέλη του ΚΜΟΠ σε μαθήματα, ημερίδες και σεμινάρια που θα διοργανώνει το Mediterranean College.
  • Η δυνατότητα ανάπτυξης και διεξαγωγής διαγωνισμών (π.χ. για την υποστήριξη μίας υποτροφίας ή μειωμένων διδάκτρων) στη βάση του ΚΜΟΠ και η επικοινωνία τους σε όλες τις πλατφόρμες που διατηρεί για την ανοικτή δομή, Πολυδύναμο Κέντρο Social Net.
  • Η δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις του ΚΜΟΠ μέσα από δράσεις (Job Shadowing and Study Visit).
  • Η συμμετοχή του ΚΜΟΠ στο Employability Fair και σε άλλες εκδηλώσεις του Κολλεγίου, όπως τα Education Awards.
  • Οι δύο φορείς δύνανται να συνεργαστούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Η συνδιοργάνωση δράσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, με σκοπό την αμοιβαία προβολή και δικτύωση.

Λίγα λόγια για το ΚΜΟΠ και το Mediterranean College

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες ΜΚΟ στην Ελλάδα, με μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην επιστημονική έρευνα και στην παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του είναι οι δράσεις που υλοποιεί, να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και τον μέγιστο δυνατό κοινωνικό αντίκτυπο, με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς κόσμου.

Με γνώμονα τις αρχές του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της αλληλεγγύης και της πολύπλευρης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο που χαρακτηρίζουν τα έργα του ΚΜΟΠ,  τα τελευταία 15 χρόνια έχει υλοποιήσει περισσότερα από 250 διεθνή προγράμματα πρωτοποριακών δράσεων και έχουν επωφεληθεί από αυτά πάνω από 20.000 άτομα.

Επίσης, από το 2015, το ΚΜΟΠ υλοποιεί τη δράση «Live Without Bullying», η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και είναι αναγνωρισμένη  από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Τέλος, το ΚΜΟΠ λειτουργεί τρείς δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης -οικοτροφεία- για ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, ένα κέντρο ημέρας για άτομα νεαρής ηλικίας με ψυχικά προβλήματα, καθώς και δύο κοινωνικές υπηρεσίες στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη.

To Mediterranean College είναι το πρώτο ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα, από το 1977. Έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα, σύμφωνα με εκπαιδευτικά συστήματα χωρών με μεγάλη παράδοση στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, ήταν το πρώτο Κολλέγιο στην Ελλάδα (1992) που προσέφερε προγράμματα ακαδημαϊκής δικαιόχρησης (franchise) σε συνεργασία με κρατικά Πανεπιστήμια της Αγγλίας. Σήμερα, σε συνεργασία με διακεκριμένα βρετανικά πανεπιστήμια και φορείς, το Mediterranean προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης καθώς και προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης (Continuing Professional Development – CPD). Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα πλήρους, μερικής ή ευέλικτης φοίτησης, τα οποία προσφέρονται είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική γλώσσα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, τους απονέμονται πτυχία και διπλώματα που χορηγούνται απευθείας από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης.

Το Mediterranean College είναι εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο Κολλέγιο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και τα πτυχία που απονέμει είναι διεθνώς αναγνωρισμένα  και επαγγελματικά ισοδύναμα των δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα πτυχία είναι επίσης αναγνωρισμένα από το Βρετανικό NARIC  (φορέα αντίστοιχο του Ελληνικού ΔΟΑΤΑΠ). Διαθέτει πολλαπλές διαπιστεύσεις ποιότητας: Είναι πιστοποιημένο από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (British Accreditation Council – BAC) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση και εποπτεύεται από τον Βρετανικό Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance Agency – QAA), τον φορέα που ελέγχει την προσφερόμενη ποιότητα των Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Σήμερα, το Mediterranean College λειτουργεί εγκαταστάσεις  σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, της Γλυφάδας και της Θεσσαλονίκης. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, το Κολλέγιο διαθέτει οκτώ (8) Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει 40 αναγνωρισμένα Προπτυχιακά (Bachelor’s) και Μεταπτυχιακά (Master’s) προγράμματα σπουδών στους τομείς της Οικονομίας & Διοίκησης, των Ναυτιλιακών, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, των Πολιτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, των Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού και του Τουρισμού-Φιλοξενίας.

Leave a comment
or ask for help