Το ΚΜΟΠ αναπτύσσει πιλοτικό πρόγραμμα για την υποδοχή και την παροχή στήριξης στους παλλινοστούντες, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.