Το ΚΜΟΠ πιστοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας-Ελληνικής Βοήθειας του Υπουργείου Εξωτερικών ως φορέας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο.   

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.