Search
Close this search box.

EVOLVE | Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία

EVOLVE | Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία

Συνέδριο με θέμα «Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία» πραγματοποίησε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού έργου «EVOLVE – Παροχή βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε Εθελοντές χαμηλής ειδίκευσης για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο», στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου. Σε αυτό, εκτός από εκπροσώπους των χωρών-εταίρων (Κύπρο, Ιταλία, Λουξεμβούργο) που συνέβαλαν στην υλοποίηση του project, συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ) κ. Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, ο Πρόεδρος της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (ΔΕΗΑΔΔ) κ. Σταματάκης Σπύρος καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ελληνικής εθελοντικής ομάδας διάσωσης,  ELITE Rescue Team, κ.κ. Λάμπρος Ψευτάκης και Αθανάσιος Χαβιάρας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου επικεντρώθηκαν στην ανάδειξη της αξίας του εθελοντισμού και στους τρόπους υλοποίησης  των εθελοντικών δράσεων, ενώ στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των εταίρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν στο κοινό το έργο EVOLVE και τα αποτελέσματα του. «Το Evolve είναι ένα ευρωπαϊκό Erasmus+ έργο, το οποίο υλοποιείται εδώ και 36 μήνες και φτάσαμε επιτυχώς στο τέλος του, οπότε το Συνέδριο διεξάγεται για να ενημερώσουμε τους τοπικούς φορείς, αλλά και μέλη, οργανώσεις και εθελοντές για την αξία του εθελοντισμού. Εκτός από τα αποτελέσματα του έργου που παρουσιάζουμε σήμερα, έχουμε επίσης τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και ανθρώπους από τις τοπικές αρχές, τον χώρο της προσφοράς και του εθελοντισμού προκειμένου να συζητήσουμε όλοι μαζί για την σημασία του εθελοντισμού τόσο σε τοπικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο» επισήμανε η Υπεύθυνη του Γραφείου Βόρειας Ελλάδας του ΚΜΟΠ κα Κατερίνα Σούρδα.

Ο στόχος του έργου EVOLVE ήταν διττός: Αφενός η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, διασφαλίζοντας την οργανωμένη διαχείριση των ενηλίκων εθελοντών που πραγματοποιούν δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας. Αφετέρου, η κινητοποίηση των ενηλίκων, ώστε να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους. Μία επιπλέον στόχευση του έργου ήταν η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις.

Για την επίτευξη των σκοπών του έργου δημιουργήθηκε μία σειρά δράσεων που αφορά την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Σπουδών για την Εκπαίδευση των Εθελοντών, όπως και μία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων και την Καθοδήγηση των Εθελοντών. Επίσης, σχεδιάστηκε και παραδόθηκε μίαΣυνολική Μεθοδολογία για την Ανάπτυξη των Κατάλληλων Δεξιοτήτων Eνηλίκων χαμηλής ειδίκευσης για την παροχή δομημένης υποστήριξης σε εθελοντικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, που θα εφαρμοστούν σε Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο.

Τα αποτελέσματα της πρώτης δράσης και συγκεκριμένα το Μάθημα για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων παρουσίασε στο Συνέδριο η υπεύθυνη του έργου από την Provincia Di Livorno Sviluppo SRL (PLIS Ιταλία), κα Federica Lessi. Σημειώνεται ότι, εκτός από τη διαχείριση του έργου, η PLIS ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενήλικων εθελοντών, δομημένο στις εξής θεματικές: i) Αλφαβητισμός ii)Αριθμητική iii) Ψηφιακές δεξιότητες iv) Μη τεχνικές δεξιότητες.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας από την υπεύθυνη έργου της NOVEL Group Sarl(Λουξεμβούργο), Ester Maria Kalogeroudi καθώς και τα αποτελέσματα των πιλοτικών σταδίων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα-εταίρο και τα οποία διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Συνολικής Μεθοδολογίας Ανάπτυξης Ικανότητας Εθελοντισμού Ενηλίκων (CARDET, ΚΜΟΠ και Δήμος Αγίου Αθανασίου).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος, δημιουργήθηκε επίσης ο Οδηγός Χρήστη, ο οποίος είναι μεταφρασμένος σε τρείς γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά) και ουσιαστικά αποτελεί ένα εγχειρίδιο για ευκολότερη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, το οποίο απευθύνεται σε νέους χρήστες.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο EVOLVE του Erasmus+ στοχεύει στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και ΜΚΟ/Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών, διασφαλίζοντας την οργανωμένη διαχείριση των ενήλικων εθελοντών που πραγματοποιούν δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας και στην κινητοποίηση των ενηλίκων, ώστε να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους. Το EVOLVE φιλοδοξεί να επηρεάσει θετικά τους παράγοντες στον τομέα του εθελοντισμού, εστιάζοντας όχι μόνο στα άτομα αλλά και στα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς χάραξης πολιτικής σε κάθε επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το σάιτ του έργου ή την σελίδα του στο Facebook,καθώς και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2310 534322

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου, πατώντας εδώ.

Leave a comment
or ask for help