Search
Close this search box.

Σημαντικά βήματα στην καταγραφή και αντιμετώπιση του trafficking στην Ελλάδα

Woman by the sea

Σημαντικά βήματα στην καταγραφή και αντιμετώπιση του trafficking στην Ελλάδα

Woman by the sea

Οι υφιστάμενες προκλήσεις αλλά και τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση της καταγραφής των κρουσμάτων εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και της στήριξης των θυμάτων, επισημάνθηκαν στη διάρκεια διαδικτυακού workshop που διοργάνωσε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Καινοτομίας στις 25 και 26 Ιουνίου 2020.

Μιλώντας εκ μέρους του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (Ε.Μ.Α.) για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η Μαριάννα Χρήστου, Σύμβουλος και Εκπαιδεύτρια, αναφέρθηκε στην πρώτη οργανωμένη προσπάθεια, που έχει ξεκινήσει από το 2016, για την καταγραφή των περιστατικών trafficking σε εθνικό επίπεδο, καθώς μέχρι τότε τα σχετικά στοιχεία που συλλέγονταν ήταν ελλιπή και προέρχονταν κυρίως από οργανώσεις που εργάζονται με θύματα trafficking και από τις ελάχιστες καταγγελίες που γίνονται στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την κ. Χρήστου, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ε.Μ.Α. (2019) καταγράφηκαν 154 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων – αριθμός σαφώς μεγαλύτερος από τον μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων που καταγραφόταν στο παρελθόν και ο οποίος δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα – εκ των οποίων οι 68 περιπτώσεις αναφέρθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες και οι 86 από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η κ. Χρήστου διευκρίνισε πάντως ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι αντιπροσωπευτικά της κατάστασης και δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συλλογή αναφορών από όλες τις οργανώσεις που εργάζονται με θύματα trafficking.

Από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των ενήλικων θυμάτων trafficking στην Ελλάδα το 2019 ήταν γυναίκες (94 έναντι 11 ανδρών), ενώ 26 κρούσματα αφορούσαν ανήλικα κορίτσια και 17 ανήλικα αγόρια. Σχεδόν ένα στα τρία θύματα (49 συνολικά) ήταν κάτω των 17 ετών, ενώ 54 θύματα ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 26-35. Ως βασική χώρα προέλευσης των θυμάτων trafficking φαίνεται πως είναι το Καμερούν (38) και ακολουθούν η Ελλάδα (25) και η Βουλγαρία (14). Όσον αφορά στα είδη εκμετάλλευσης, προκύπτει πως βασικός σκοπός της εμπορίας ανθρώπων είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση (96 κρούσματα).

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια της Οργάνωσης Α21 Ελλάδος, Μαρίνα Ντονοπούλου, επεσήμανε τις δύο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και οι οποίες, όπως είπε, είναι οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα trafficking, εν μέρει λόγω των γλωσσικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, καθώς και οι εξαιρετικά αργές νομικές διαδικασίες για την ποινική δίωξη των εμπόρων. Τόνισε δε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και των δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το φαινόμενο.

Το διήμερο workshop πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Tolerant – Support Victims of Human Trafficking”, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ. Στόχος του ήταν η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και σωστών πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων από τις χώρες προέλευσης και τις χώρες υποδοχής, καθώς και η αναζήτηση τρόπων περαιτέρω στήριξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των γυναικών θυμάτων trafficking.

Το έργο Tolerant

Το έργο Tolerant χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και έχει ως στόχο να διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών και κοριτσιών που προέρχονται από τρίτες χώρες και είναι θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση, εστιάζοντας στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας στη χώρα προορισμού και στην Ε.Ε γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το Tolerant επιδιώκει να εντάξει τις γυναίκες θύματα εμπορίας στην απασχόληση παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες υποστηρικτές υπηρεσίες όπως πληροφορίες για την αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμβουλές στη σύνταξη βιογραφικού και ενημέρωση για τις ευκαιρίες κατάρτισης, αλλά και να ενημερώσει τους εργοδότες, τους υπεύθυνους προσλήψεων και τους φορείς λήψης αποφάσεων για τη σπουδαιότητα της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες θύματα εμπορίας.

Leave a comment
or ask for help