Refuge-ed

Effective practices in education, mental health and psychosocial support for the integration of refugee children

Στόχος του Refuge-ed είναι η προώθηση της ένταξης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων μέσω της καταγραφής αποτελεσματικών πρακτικών στην εκπαίδευση και στην ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Αριθμός Σύμβασης Επιχορήγησης: 101004717

Χρηματοδοτείται από: HORIZON 2020 Διάρκεια: 01/01/2021 – 31/12/2023

  

 


Πρόκληση

Education contributes to the well-being and sense of belonging of all children and is essential for their successful development. For migrant, refugee and asylum seeker children, education plays an even bigger role as it is crucial for their successful integration into the hosting communities.

At the same time, the large amount of arrivals of child refugees poses a significant challenge to EU member states’ social and mental health services, especially regarding the settings where their education needs to take place, and the contexts where these children reside (including refugee camps, hotspots, or reception centres).

Refuge-ed, in collaboration with migrant/refugee/asylum-seeking children, families, communities, civil society organisations, schools, teaching staff, and policymakers, aims to improve both the academic achievement and integration of these children by bringing together two fields of expertise: education and mental health and psychological support in humanitarian settings.

 

Καινοτομία

Refuge-ed will develop a Brokering Knowledge Platform of Effective Practices (BKP), which will host and promote innovative highquality solutions tailored for the dynamic integration of migrant and refugee children in schools and in society. The groundbreaking nature of the BKP is two-folded: on the one hand, it relies jointly on education and MHPSS; on the other, it features dialogic co-creation with children, families, teachers, policymakers, practitioners working on the ground and other relevant stakeholders.

In doing so, REFUGE-ED will identify, implement, and evaluate existing evidence-based practices in education and mental health and psychosocial support (MHPSS) that have been shown to promote the educational success, well-being and sense of belonging of children (0 to 18 years old – ISCED 0-3) from recent migration cohorts, including refugees and asylum seekers, and unaccompanied minors.

This activity aims to frame the project’s scope and identify practices from the fields of education (including formal, non-formal and informal education), and MHPSS that are efficiently contributing to the successful dynamic integration of children from recent migration cohorts, children of refugees and asylum seekers, and unaccompanied minors in schools and broadly in society. As an overarching criterion, practices will be considered effective to the extent that solid evidence (quantitative and/or qualitative) of their social impact is identified.

The inclusion of the knowledge and experiences of all stakeholders throughout the entire research process through an egalitarian and intersubjective dialogue will be the basis for this co-creation procedure.

This process will pursue the engagement of end-users (that is, the people who will directly implement or benefit from successful practices in the fields of education and MHPSS: children, families, communities, teachers, practitioners, etc.) and stakeholders (that is, the actors with decision-making capacity in the management of programs aimed at migrant children: NGOs, policymakers, etc.) involved in the piloting of actions in each selected setting (i.e. hotspots, reception and identification centres and Facilities/temporary Receptions, schools, non-formal and informal learning environments, institutionalised care). Following the communicative approach, particular emphasis will be given to the voices and experiences of the children themselves and their families, who have been traditionally excluded from decision-making procedures.

Ως εκ τούτου, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των οικογενειών, των κοινοτήτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών παρόχων υπηρεσιών, των σχολείων και του διδακτικού προσωπικού- συμπεριλαμβανομένων των σχολικών συμβούλων κλπ) σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συνδημιουργίας,το REFUGE-ED φιλοδοξεί να εντοπίσει τις ανάγκες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να καλυφθούν με επιτυχία μέσα από την πιλοτική εφαρμογή των επιλεγμένων πρακτικών.

The main goal of this activity is to implement pilots of the co-created practices across the different migration stages and entry points in a total of 46 settings, in six different countries (Bulgaria, Greece, Ireland, Italy, Spain and Sweden).

Συγκεκριμένα, δράσεις κατάρτισης σχετικά με τις αποτελεσματικές πρακτικές στην εκπαίδευση, στην ψυχική υγεία και στην ψυχολογική υποστήριξη θα υλοποιηθούν στα ακόλουθα περιβάλλοντα:

  • Hotspots/Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Υποδοχής
  • Διαπολιτισμικά σχολεία και περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
  • Δομές φροντίδας (συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων)

In particular, these actions will include the development of training for trainers, training for end-users and stakeholders and meetings with the actors involved, with a special emphasis on migrant children and their families.

By developing a set of measures and tools, partners will monitor, document, and evaluate the consultation and co-creation process and its impact on children’s social belonging, educational outcomes and well-being, so it may be scaled to other contexts. For this reason, a socially innovative, supportive process for the inclusion of children’s experience approach (SPICE) will be developed and tested.

A Brokering Knowledge Platform of Effective Practices in Education will be developed in order to broker the knowledge and solutions co-created by the REFUGE-ED community working groups to their wider communities (children and families, communities, civil society organisations and local service providers; schools and teaching and counselling staff) in easy-to-use packages, and to leverage their co-created social capital to other (European) stakeholders, including policymakers.

Αυτή η νέα πλατφόρμα που βασίζεται στην κοινότητα θα παρέχει τεκμηριωμένους, υψηλής ποιότητας πόρους, εργαλεία και λύσεις για συμπεριληπτικά και υποστηρικτικά περιβάλλοντα μάθησης.

Η παρούσα περιγραφή του έργου αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συντάκτη και η Αρμόδια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Universitat Αουτονόμα ντε Μπαρτσελόνα
Universitat Autònoma de Barcelona (Συντονιστής Έργου)Ισπανία
University of Florence – Ιταλία
Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο
New Bulgarian University – Βουλγαρία
Κέντρο Τριάδας για την Παγκόσμια Υγεία
Trinity Centre for Global Health – Ιρλανδία
Συνεργατική MHPSS – Σώστε τα παιδιά Δανία
MHPSS Collaborative – Save the Children – Δανία
Κέντρο Αναφοράς του IFRC για ψυχοκοινωνική υποστήριξη (PSC)
IFRC Reference Centre for Psychosocial Support (PSC) – Δανία
Δίκτυο ομάδας υποστήριξης (SGN)
Support Group Network (SGN)  – Σουηδία
Κούπεραζιόνε Ιντερνασιονάλ Σουντ Σουντ
Cooperazione Internazionale Sud Sud – Ιταλία
 
 
 
 

 

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.