WEIGHT MATTERS

Weight Matters: Πρακτική καθοδήγηση και ενδυνάμωση για ανάπτυξη γνώσεων γύρω από τη διαχείριση βάρους

Εκπαίδευση ενηλίκων στο θέμα της απώλειας και του ελέγχου του σωματικού βάρους.

Αριθμός συμφωνίας: 2017-UK01-KA202-036623

Χρηματοδότηση: Erasmus+ Διάρκεια: 10/2017 – 09/2019   


Πρόκληση

Η παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί ως νόσος των τελευταίων δεκαετιών, καθώς άρχισε να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις από τη δεκαετία του ’80 και μετά. Έρευνες δείχνουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια η παχυσαρκία έχει διπλασιαστεί σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και ότι πάνω από το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού (52%) είναι υπέρβαρος (30-70%) ή παχύσαρκος (10-30%). Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω ασθενειών που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Τα αίτια της παχυσαρκίας είναι περίπλοκα και συνδέονται, μεταξύ άλλων, με βιολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έρευνες υποδεικνύουν τη στενή σύνδεση μεταξύ της παχυσαρκίας και της χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης, ειδικά για τις γυναίκες. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε ασθενέστερες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες συνήθως έχουν μειωμένες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

Καινοτομία

Το Weight Matters προσφέρει ένα μοναδικό σύνολο λύσεων, με βάση τα δυνατά σημεία στον πυρήνα του, για την υποστήριξη ενηλίκων – ειδικά εκείνων που προέρχονται από χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες – να αναπτύξουν τη δική τους αλφαβητισμό βάρους και να μάθουν να μετατοπίζουν τη νοοτροπία τους προκειμένου να διαχειριστούν και να διατηρήσουν την απώλεια βάρους.

Δράσεις

Έκθεση που βασίστηκε σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups), βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου εντόπισε τα εμπόδια και τις προκλήσεις για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και χαρτογράφησε τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Weight Matters, που περιελάμβανε τη διεξαγωγή τεσσάρων εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Οι συναντήσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος συμβουλευτικής καθοδήγησης των Weight Free Groups.

Οι ομάδες αυτές αποτέλεσαν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, το οποίο απευθυνόταν σε άτομα - κυρίως από ασθενείς κοινωνικο-οικονομικές ομάδες - που επιθυμούσαν να ελέγξουν το βάρος τους ή και να χάσουν βάρος.

Στο πλαίσιο του έργου, δημιουργήθηκε η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης Weight Matters, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από εργαλεία και πόρους για την ανάπτυξη κινήτρων και την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διαδικασία εκμάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και στρατηγικών για τον έλεγχο του βάρους τους σε περιβάλλοντα που ευνοούν την παχυσαρκία. .

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ηλεκτρονικός Οδηγός Weight Matters, ο οποίος απευθύνεται σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες υγείας και ως στόχο έχει να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να υποστηρίξουν ενήλικα άτομα να μάθουν τεχνικές θετικής ψυχολογίας για τον έλεγχο του βάρους τους και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ζώντας σε περιβάλλοντα που ευνοούν την παχυσαρκία.

Διαβάστε τον ηλεκτρονικό οδηγό.

Focus group με ενήλικες που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018.
Συνάντηση καθοδήγησης (coaching) που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του Έργου

ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

Inova Consultancy (Ηνωμένο Βασίλειο)
Acrosslimits (Μάλτα)
CCS Digital Education (Ελλάδα)
ΑNDID (Ιταλία)

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.