νέο έργο

KMOP’s new initiative aims to enhance the social economy

KMOP participates in the European initiative PLANNING SEEDs, a 2-year Erasmus+ project that intends to respond to the European directives and critical issues of the social economy sector as outlined in the Social Economy Action Plan published by the European Commission in December 2021. The project aims to strengthen youth and senior innovation and active […]

KMOP’s new initiative aims to enhance the social economy Read More »

Νέα πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

Το ΚΜΟΠ συμμετέχει στην πρωτοβουλία PLANNING SEEDs, ένα διετές έργο Erasmus+ που στοχεύει να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα κρίσιμα ζητήματα του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ενεργού

Νέα πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας Read More »

Εργαλείο Αρχιμήδης | Αξιολογώντας την κοινωνική απόδοση έργων, δράσεων και επενδύσεων

Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται λόγω των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων μεγαλώνει, το ζήτημα του θετικού κοινωνικού αντικτύπου αποκτά κομβική σημασία για την υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης ή επένδυσης. Το έργο «Αρχιμήδης – Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών Επιπτώσεων» εντάσσεται στις πολύπλευρες δράσεις του ΚΜΟΠ –

Εργαλείο Αρχιμήδης | Αξιολογώντας την κοινωνική απόδοση έργων, δράσεων και επενδύσεων Διαβάστε περισσότερα »

APPLE | Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου από τους νέους

“APPLE: eArly warning Platform to Prevent youth from dropping out of schooL Education” is a European initiative, which aims at tackling Early School Leaving, by developing an innovative guide for educators and an early warning platform, that will enable educators, schools and authorities to easier identify youth at risk of dropping-out. Despite the significant developments in

APPLE | Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου από τη νεολαία Διαβάστε περισσότερα »

ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟ | Ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση

HOPEFUL is a European initiative, which aims at enhancing teachers’ competences in the teaching of numeracy, literacy and digital skills to refugee and migrant students in order to promote their successful integration in education and improve their school performance. Given the fact that refugee and migrant children do not speak the host country language and/or English

ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟ | Ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση Διαβάστε περισσότερα »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.