νέο έργο

Εργαλείο Αρχιμήδης | Αξιολογώντας την κοινωνική απόδοση έργων, δράσεων και επενδύσεων

Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται λόγω των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπισης των ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων μεγαλώνει, το ζήτημα του θετικού κοινωνικού αντικτύπου αποκτά κομβική σημασία για την υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης ή επένδυσης. Το έργο «Αρχιμήδης – Εργαλείο Καταγραφής Κοινωνικών Επιπτώσεων» εντάσσεται στις πολύπλευρες δράσεις του ΚΜΟΠ – ...

Εργαλείο Αρχιμήδης | Αξιολογώντας την κοινωνική απόδοση έργων, δράσεων και επενδύσεων Διαβάστε περισσότερα »

APPLE | Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου από τους νέους

Η «APPLE: eArly warning Platform to prevent youth from leaving out of schooL Education» είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου οδηγού για τους εκπαιδευτικούς και μιας πλατφόρμας έγκαιρης προειδοποίησης, που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς, τα σχολεία και τις αρχές να εντοπίζουν ευκολότερα τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο εγκατάλειψης. Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στην ...

APPLE | Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την πρόληψη της εγκατάλειψης του σχολείου από τη νεολαία Διαβάστε περισσότερα »

ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟ | Ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση

Το HOPEFUL είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της αριθμητικής, του αλφαβητισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές, προκειμένου να προωθήσει την επιτυχή ένταξή τους στην εκπαίδευση και να βελτιώσει τις σχολικές τους επιδόσεις. Δεδομένου ότι τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά μεταναστών δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή/και τα αγγλικά ...

ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟ | Ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση Διαβάστε περισσότερα »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.