Ίδρυση παραρτήματος του ΚΜΟΠ στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και γραφείου έργου στη Μολδαβία.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.