Το KMOΠ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία, εγκαινιάζοντας την εκστρατεία "Live Without Bullying" ("Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό").

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.