Το ΚΜΟΠ ασχολείται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.