Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απονέμει το παράσημο "Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος" στην Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΜΟΠ.

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.