ΑΣΤΙΚΗ | Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες αστικής κηπουρικής

αστικός κήπος

Η αστική κηπουρική δεν είναι μόνο ένας τρόπος να αυξηθούν τα λαχανικά σας πιό βιώσιμα, είναι επίσης ένας τρόπος να συναντηθούν άλλοι άνθρωποι και να αποκτηθούν οι νέες δεξιότητες. Προσφέρει πολλά επιστημονικά οφέλη και οφέλη για την υγεία, αλλά κυρίως δεσμούς κοινότητες. Οι αστικοί κήποι παρέχουν μια ευκαιρία για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μέσω εποικοδομητικών δραστηριοτήτων, συνεισφορών στην κοινότητα, δημιουργίας σχέσεων και ανάπτυξης διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το KMOP – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα), το BUPNET (Γερμανία), το Einuρντ (Ισλανδία), το Xwhy (Λιθουανία), η Amadora Inova (Πορτογαλία) και το KMOP Skopje (MK) ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του έργου URBAN – «Συμμετοχή της νεολαίας με δραστηριότητες αστικής κηπουρικής». Το έργο θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και θα εκπαιδεύσει τα μέλη της τοπικής κοινότητας – συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και απειλούμενων με αποκλεισμό νέων, μεταναστών/προσφύγων – μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων. Η προστιθέμενη αξία του έργου URBAN περιλαμβάνει επίσης τη συμβολή του στην αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το οικοσύστημα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το URBAN θα επιτύχει τους στόχους του αναπτύσσοντας πόρους κατάρτισης και μάθησης, οι οποίοι υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών στον τομέα της διδασκαλίας ενηλίκων· ενεργά συμμετοχή των τοπικών νέων που απειλούνται με περιθωριοποίηση· ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης που θα βασίζεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη δημιουργία και τη συντήρηση αστικών κήπων.

Το έργο ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο, με την πρώτη συνάντηση των εταίρων να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Οι εταίροι έχουν ήδη αναπτύξει το ερευνητικό πακέτο που θα τους επιτρέψει να διεξάγουν συνεντεύξεις με νέους και ειδικούς στην αστική κηπουρική, προκειμένου να αναπτύξουν το "Eco URBAN Gardening Handbook", το οποίο θα είναι ένα εγχειρίδιο βέλτιστης πρακτικής για την αστική κηπουρική.

Το έργο URBAN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα διαρκέσει 24 μήνες (Ιούνιος 2020 – Μάιος 2022). Υλοποιείται από ένα πρόγραμμα έξι πολύ έμπειρων οργανισμών-εταίρων στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία, την Ισλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία, με επικεφαλής την KMOP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του https://www.urbangardeningproject.eu/,facebook σελίδα https://www.facebook.com/urbangardeningproject/ ή να μας στείλετε ένα email στο info@urbangardening.eu!

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.