Εθελοντισμός

Garden Democracy
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

GARDEM

GARDEM – Community gardens: Forward-looking learning centres for democratic values The project aims to turn community gardens into local learning centres for adult education. Grant Agreement

Διαβάστε περισσότερα »
έργο EVOLVE
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

EVOLVE

EVOLVE: παροχή βασικών δεξιοτήτων και compEtences σε χαμηλής ειδίκευσης ενήλικες VOLunteers για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας σε επίπεδο locaL Παρακινώντας τους ενήλικες να συμμετάσχουν σε

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου PAClife
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

PACLIFE

PAClife – Φυσική και Πολιτιστική Δραστηριότητα για την Ανάπτυξη Των Δεξιοτήτων Ζωής Υποστήριξη των νέων μεταναστών και των μειονεκτούντων νέων για την αύξηση της ανθεκτικότητας μέσω φυσικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα »
Έργο CIAO
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

CIAO

CIAO: Πολίτες σε Οργανισμούς Της Αγοράς Προωθώντας τις δημοκρατικές αξίες και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών, διαπολιτισμικών και πολιτικών δεξιοτήτων των ατόμων. Αριθμός έργου: 2016-1-FR01-KA204-023999 Χρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα »
Λογότυπο έργου
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

TRAINVOL

TrainVol: Ανάπτυξη ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της διαχείρισης του εθελοντισμού και την προώθηση του εθελοντισμού μεταξύ των νέων Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα »
Erasmus+ / Leonardo Da Vinci / LLL

VaIidVol

ValidVol: Επικύρωση των βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικές οργανώσεις υπηρεσίας ValidVol θα αναπτύξει ένα σύστημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικυρώνουν τις βασικές ικανότητες που αποκτήθηκαν από ανώτερους

Διαβάστε περισσότερα »

Γράψτε ένα σχόλιο
ή ζητήστε βοήθεια.