Λάβε μέρος σε διαδικτυακή έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο

Διαδικτυακή έρευνα για την καταγραφή και αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου και των πολιτικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα ως προς την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο πραγματοποιεί το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TEAMWORK – combaT sExuAl harassMent in the WORKplace. Στόχος της …

Λάβε μέρος σε διαδικτυακή έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο Read More »